Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande

I Kommunfullmäktige 9 december 2019 beslutades att utöka uppdraget för Beredningsgruppen för medborgardialog till Beredning för medborgarinflytande. Beredningen innehåller en ledamot från varje parti i Fullmäktige och leds av fullmäktiges presidium.

Beredningen ska främja och ge förutsättningar att kunna vidareutveckla demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker.

Genom att bevaka områdena demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och offentlighet utifrån ett medborgarperspektiv ökas Boråsarens möjlighet till inflytande av vad som händer i sin egen stad.

Medlemmar i beredningen

Kontaktinformation till medlemmarna.

Namn och e-post

Titel

Telefon

Per-Olof Höög (S)

Ordförande

0705-12 81 21

- (M)

Förste vice ordförande


Anne-Marie Ekström (L)

Andre vice ordförande

0702-749940

Tom Andersson (MP)

Ledamot

0703-487022

Anne Rapinoja (V)

Ledamot


Björn Qvarnström (SD)

Ledamot

0700-925987

Håkan Eriksson (C)

Ledamot

0707-106670

Valéria Kant (KD)

Ledamot

0702-416268

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan för berdningsgruppen för medborgarinflytande 2022 Pdf, 76.9 kB.

Protokoll 2022

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan