Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Lokalt funktionshinderråd, Fritids- och folkhälsonämnden

Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt vara en del i nämndens samordningsuppdrag kring lokalt inflytande, delaktighet och demokratifrågor

Rådets uppgift:

  • vara Fritids- och folkhälsonämndens remissorgan och ge råd i frågor som rör äldre och personer med funktionsnedsättning
  • föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i områden inom förvaltningens ansvar: främja hälsan för personer med funktionsvariation och äldre, lokalt inflytande, mötesplatser, fritid, friluftsliv, föreningsverksamhet och folkhälsa.
  • vara en länk mellan pensionärs- och funktionshinderorganisationerna i Borås och Fritids- och folkhälsonämnden

Rådets sammansättning

Rådet har elva ledamöter. Fritid- och folkhälsonämnden utser tre ledamöter, pensionärsorganisationerna utser fyra ledamöter, en ledamot från varje pensionärsorganisation. Funktionshinderorganisationerna utser fyra ledamöter. Namngivna ersättare finns utsedda för organisationernas ledamöter. Dessa medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande. Nämnden utser ordförande bland sina ledamöter i rådet. Organisationernas representanter utser vice ordförande bland sina ledamöter.

Protokoll

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokalt funktionshinderråd, Fritids- och folkhälsonämnden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol