Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Borås Stadshus AB, sammanträde 2021-11-29 14:30

Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt moderbolag inom kommunkoncernen. Syftet med Borås Stadshus AB är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är ej öppet för allmänheten.

Handlingar och ärendelista

Sessionsalar

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-13] Borås Stadshus AB , sammanträde 2021-11-29 14:30

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol