Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Borås Stadshus AB, sammanträde 2021-03-22 14:00

Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt moderbolag inom kommunkoncernen. Syftet med Borås Stadshus AB är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är ej öppet för allmänheten.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stadshus AB 2021-03-22 protokoll.pdfPdf, 280.1 kB. 280.1 kB 2021-03-31 15.15

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stadshus AB 2021-03-22 Anmälningsärenden.pdfPdf, 56.4 MB. 56.4 MB 2021-03-12 11.36
Borås Stadshus AB 2021-03-22 handlingar.pdfPdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-03-12 11.36

Ärendelista

1. Anmälningsärende 2021-03-22
Dnr 2021-00022 1.1.3.1 Programområde 1

2. Införande av digital signering av protokoll
Dnr 2021-00002 2.1.1.0 Programområde 1

3. Uppföljning intern kontroll 2020
Dnr 2021-00006 1.2.3.2 Programområde 1

4. Dokumenthanteringsplan
Dnr 2021-00007 2.1.3.0 Programområde 1

5. Gallring av pappershandlingar efter skanning till Ciceron
Dnr 2021-00008 2.1.3.1 Programområde 1

6. Förslag till slutliga koncernbidrag 2020
Dnr 2020-00050 1.2.2.3 Programområde 1

7. Årsredovisning 2020
Dnr 2021-00005 1.2.4.1 Programområde 1

Sessionsalar

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-21] Borås Stadshus AB , sammanträde 2021-03-22 14:00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol