Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Kommunala bolag

Kommunens bolagsverksamhet bedrivs för närvarande genom 14 bolag, direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås Stadshus AB. Dessutom har tre av bolagen egna dotterbolag. Samtliga bolag ägs till 100 procent förutom BoråsBorås TME AB (91 procent).

Borås Stadshus AB

Bolagen står för en betydande del av kommunkoncernens totala volym. Bolagen omsätter drygt 2 miljarder kronor årligen och har en balansomslutning på över 6 miljarder. De båda energibolagen Borås Energi och Miljö AB och Borås Elnät AB samt AB Bostäder i Borås utgör tillsammans cirka 80 procent av bolagsvolymen.

Helägda bolag

Borås Energi och Miljö ABlänk till annan webbplats
tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energi i avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas till kunderna.

Styrelsen för Borås Energi och Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borås Elnät ABlänk till annan webbplats
äger och driver eldistributions- och optofibernätet i Borås och verkar för bredband i kommunen.

Styrelsen för Borås Elnät ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borås kommuns Parkerings ABlänk till annan webbplats
har hand om de större allmänna parkeringarna i kommunen.

Styrelsen för Borås kommuns Parkerings ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borås Stadshus ABlänk till annan webbplats
är moderbolag till:

  • BoråsBorås TME AB
  • Borås Djurpark AB
  • Borås Energi och Miljö AB
  • Borås Elnät AB
  • Borås kommuns Parkerings AB
  • Akademiplatsen i Borås AB
  • Industribyggnader i Borås AB
  • Inkubatorn i Borås AB

Styrelsen för Borås Stadshus ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borås Djurpark ABlänk till annan webbplats
har närmare 600 djur av ungefär 65 arter med inriktning på de stora afrikanska djuren och nordiska vilda djur. Styrelsen för Borås Djurpark ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

AB Bostäder i Boråslänk till annan webbplats (Styrelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Fristadbostäder ABlänk till annan webbplats (Styrelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
AB Sandhultsbostäderlänk till annan webbplats (Styrelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
AB Toarpshuslänk till annan webbplats (Styrelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Viskaforshem ABlänk till annan webbplats (Styrelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
är allmännyttiga bostadsföretag i centralorten och respektive kommundel.

Industribyggnader i Borås ABlänk till annan webbplats
förvaltar och hyr ut kommunalt ägda industrilokaler.

Styrelse för Industribyggnader i Borås ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inkubatorn i Borås ABlänk till annan webbplats
verkar för att skapa fler kunskapsintensiva företag som ger tillväxt i Boråsregionen.

Styrelse för Inkubatorn i Borås ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Akademiplatsen i Borås AB
Akademiplatsen i Borås AB är bolaget som äger Textile Fashion Centerlänk till annan webbplats och Borås Kongresslänk till annan webbplats.

Styrelse för Akademiplatsen i Borås ABlänk till annan webbplats.

Delägda bolag

BoråsBorås TME ABlänk till annan webbplats
är ett av kommunen och näringslivet samägt bolag som verkar för att Borås är en attraktiv destination med gott värdskap.

Styrelse för BoråsBorås TME ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunala bolag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol