Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunala bolag

Kommunens bolagsverksamhet bedrivs för närvarande genom 13 bolag, direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås Stadshus AB. Dessutom har tre av bolagen egna dotterbolag. Samtliga bolag ägs till 100 procent förutom BoråsBorås TME AB (91 procent).

Borås Stadshus AB

Bolagen står för en betydande del av kommunkoncernens totala volym. Bolagen omsätter drygt 2 miljarder kronor årligen och har en balansomslutning på över 6 miljarder. De båda energibolagen Borås Energi och Miljö AB och Borås Elnät AB samt AB Bostäder i Borås utgör tillsammans cirka 80 procent av bolagsvolymen.

Helägda bolag

Borås Energi och Miljö AB Länk till annan webbplats.
tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energi i avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas till kunderna.

Styrelsen för Borås Energi och Miljö AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nätkraft Borås AB Länk till annan webbplats.
äger och driver eldistributions- och optofibernätet i Borås och verkar för bredband i kommunen.

Styrelsen för Nätkraft Borås AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borås kommuns Parkerings AB Länk till annan webbplats.
har hand om de större allmänna parkeringarna i kommunen.

Styrelsen för Borås kommuns Parkerings AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borås Stadshus AB Länk till annan webbplats.
är moderbolag till:

  • BoråsBorås TME AB
  • Borås Djurpark AB
  • Borås Energi och Miljö AB
  • Nätkraft Borås AB
  • Borås kommuns Parkerings AB
  • Industribyggnader i Borås AB
  • Inkubatorn i Borås AB

Styrelsen för Borås Stadshus AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borås Djurpark AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
har närmare 600 djur av ungefär 65 arter med inriktning på de stora afrikanska djuren och nordiska vilda djur.

Styrelsen för Borås Djurpark AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AB Bostäder i Borås Länk till annan webbplats. (Styrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
Fristadbostäder AB Länk till annan webbplats. (Styrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
AB Sandhultsbostäder Länk till annan webbplats. (Styrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
AB Toarpshus Länk till annan webbplats. (Styrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
Viskaforshem AB Länk till annan webbplats. (Styrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
är allmännyttiga bostadsföretag i centralorten och respektive kommundel.

Industribyggnader i Borås AB Länk till annan webbplats.
förvaltar och hyr ut kommunalt ägda industrilokaler.

Styrelse för Industribyggnader i Borås AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inkubatorn i Borås AB Länk till annan webbplats.
verkar för att skapa fler kunskapsintensiva företag som ger tillväxt i Boråsregionen.

Styrelse för Inkubatorn i Borås AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akademiplatsen i Borås AB
Akademiplatsen i Borås AB är bolaget som äger Textile Fashion Center Länk till annan webbplats. och Borås Kongress Länk till annan webbplats..

Styrelse för Akademiplatsen i Borås AB Länk till annan webbplats..

Delägda bolag

BoråsBorås TME AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
är ett av kommunen och näringslivet samägt bolag som verkar för att Borås är en attraktiv destination med gott värdskap.

Styrelse för BoråsBorås TME AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunala bolag

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender