Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Om tjänsten

Som byggprojektledare arbetar du som beställarrepresentant, vilket betyder att du ansvarar för ditt byggprojekt från idé och projektstart till inflyttning i färdig byggnad. Byggprojekten drivs i nära samarbete med våra beställare, myndigheter, fastighetsförvaltare, tekniska stödfunktioner och konsulter. Du ansvarar för budget, prognos, tidplan samt funktion och kvalitet. I rollen ingår också att arbeta med upphandlingar av projekterande konsulter, entreprenörer och leverantörer.

Exempel på byggnationer, som du kommer att projektleda, är ny-, om- och tillbyggnad av förskolor, grundskolor och specialboenden, men även kulturminnesbyggnader och andra byggnader i staden.

Din befattningsbeskrivning

Närmaste chef: Avdelningschef byggavdelning

Byggprojektledaren ansvarar för:

 • Genomförandet av husbyggnadsprojekt/anläggningsprojekt
 • Att projekt drivs i efter styrande dokument och politiska beslut
 • Att projekt drivs i samverkan med verksamhet/hyresgäst
 • Att vid behov vara kontrollansvarig enligt PBL, Plan- och Bygglagen
 • Arbetsmiljön under projektering (BAS-P) och att vara byggherrerepresentant under byggskedet
 • Att vidta alla åtgärder när det gäller ansökningar och kontakter med myndigheter
 • Att handlingar inför beslut i den politiska nämnden är upprättade
 • Att budget upprättas för byggprojekt och budgetuppföljning sker.
 • Att under produktionsskedet vara byggledare.
 • Representera byggherren vid besiktningar av projekt
 • Slutredovisning av projekt
 • Att följa byggprocessen samt att bidra till att uppdatera rutiner, mallar och checklistor
 • Att egna upphandlingar genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Om tjänsten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender