Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vår byggprocess

Här beskriver vi kort vår byggprocess och vilka politiska beslut som fattas under vägen.

 

Behovsframställan

Anmälan om lokalbehov kommer från en förvaltning där verksamheten specificerar sitt behov för den nya lokalen. Vid en eventuell ny- och/eller ombyggnad överlämnas ärendet till byggavdelningen som begär av Lokalförsörjningsnämnden att ett förstudiekonto skall öppnas.

Förstudie

Projektledaren kallar till möte med verksamheten och förvaltare för att klargöra gränsdragningarna för projektets omfattning. Arkitektens skisser och byggnadsprogram bearbetas utifrån avstämningar mot verksamheten, våra tekniska specialister och diverse konsulter. Förstudiens resultat presenteras för nämnden som sedan beslutar om anslag för en vidare projektering.

Projektering

Beskrivningar tas fram av konsultgrupp under ledning av projektledaren. Kontinuerligt sker avstämning mot verksamheten. Bygglovsansökan (alt. anmälan) görs av projektledaren. Arbetet resulterar i ett förfrågningsunderlag.

Upphandling

Annons för en LOU-upphandling läggs ut för anbudsräkning och som sedan utvärderas och antas i nämnden.

Byggskede

En detaljprojektering påbörjas som leder fram till att byggnationen kan genomföras och färdigställs för verksamheten. Under byggnationen följer projektledaren arbetet och håller byggmöten.

Garantiskede

Under garantitiden rapporterar brukare och fastighetsförvaltare fel och brister gällande entreprenaden. Projektledaren ser till att berörd entreprenör åtgärdar felet.

Förvaltningsskede

När byggnaden är färdigställd tar förvaltaren vid vår Drift- och förvaltningsavdelning över och ansvarar för både den tekniska och ekonomisk förvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vår byggprocess

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender