Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Revisionskontoret

Revisionskontoret biträder de förtroendevalda revisorerna i granskningsarbetet.

Stadsrevisionen

Uppdrag och ansvar

Revisionskontorets uppdrag är att genomföra den granskning som de förtroendevalda revisorerna beslutar om i revisionsplanen.

Organisation

Revisionskontoret har fem tjänstemän som samtliga är högskoleutbildade. Tre av tjänstemännen är certifierade kommunala yrkesrevisorer.

Revisionschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal, upphandling och budget.

Andreas Ekelund
Telefon: 033-35 71 56
Mobil: 0768-88 71 56

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionskontoret

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan