Meny

Meny

Administrativa avdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningens administrativa avdelning har som uppgift att stödja, utveckla och samordna Samhällsbyggnadsförvaltningens olika processer. Detta arbete berör bland annat planering och uppföljning av ekonomi, stödja medarbetare och chefer i personalfrågor, utveckla rutiner för god dokumenthantering och att ge stöd i frågor som rör verksamhetsutveckling.

Administrativa avdelningen har också till uppgift att ge både Samhällsbyggnadsnämnden, förvaltningen och allmänheten god service genom vår kundmottagning, genom att producera relevant och tydlig extern och intern information och genom nämndadministrationen. 

Den administrativa avdelningen är uppdelad på flera områden:

Administrativ chef

Göran Carlsson
Telefon: 033-35 88 75

Medarbetare på administrativa avdelningen

Sara Danfelter, ekonom
Telefon: 033-35 84 95

Hannele Andrejeff, HR-specialist
Telefon: 033-35 85 24

Liza Lindmark, nämndsekreterare
Telefon: 033-35 85 29

Andrea Zackrisson Green, kommunikatör (föräldraledig)
Telefon: 033-35 85 08

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-08-16 16.26

Ändrad av:

Dela sidan: Administrativa avdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen

g q n C

p

Kontakt