Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Administrativa avdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningens administrativa avdelning har som uppgift att stödja, utveckla och samordna Samhällsbyggnadsförvaltningens olika processer. Detta arbete berör bland annat planering och uppföljning av ekonomi, stödja medarbetare och chefer i personalfrågor, utveckla rutiner för god dokumenthantering och att ge stöd i frågor som rör verksamhetsutveckling.

Genom vår kundmottagning och nämndadministration arbetar vi för att ge Samhällsbyggnadsnämnden, förvaltningen och medborgarna god service. Vårt mål är att ständigt producera relevant och tydlig extern och intern information ut till dessa.

Den administrativa avdelningen är uppdelad på flera områden:

Administrativ chef

Josefine Nyman
Telefon: 033-35 88 75

Medarbetare på administrativa avdelningen

Anne Andersson, kundmottagare
Telefon: 033-35 85 02

Annica Riley, bygglovsadministratör
Telefon: 033-35 81 49

Evelina Cras, verksamhetsutvecklare
Telefon: 033-35 85 08

Julia Goffe, nämndsekreterare
Telefon: 033-35 85 29

Karin Andersson, kommunikatör
Telefon: 033-35 85 43

Linda Brenden, bygglovsadministratör
Telefon: 033-35 84 99

Maria Viktorsson, planadministratör
Telefon: 033-35 85 52

Marie Feldt, kundmottagare
Telefon: 033-35 85 48

Marlene Andren, bygglovsadministratör
Telefon: 033-35 85 00

Marlene Larsen, ekonomiadministratör
Telefon: 033-35 85 47

Pia Arttonen, HR-specialist
Telefon: 033-35 85 24

Sara Danfelter, ekonom
Telefon: 033-35 84 95

Wenche Persson, bygglovsadministratör
Telefon: 033-35 72 95

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-07-21 10.09

Ändrad av:

Dela sidan: Administrativa avdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen

g q n C