Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Administrativa avdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningens administrativa avdelning har som uppgift att stödja, utveckla och samordna Samhällsbyggnadsförvaltningens olika processer. Detta arbete berör bland annat planering och uppföljning av ekonomi, stödja medarbetare och chefer i personalfrågor, utveckla rutiner för god dokumenthantering och att ge stöd i frågor som rör verksamhetsutveckling.

Genom vår kundmottagning och nämndadministration arbetar vi för att ge Samhällsbyggnadsnämnden, förvaltningen och medborgarna god service. Vårt mål är att ständigt producera relevant och tydlig extern och intern information ut till dessa.

Den administrativa avdelningen är uppdelad i flera områden:

 • Personal
 • Kommunikation
 • Verksamhetsutveckling
 • Ekonomi
 • Arkiv och expedition
 • Nämndadministration
 • Administration mot plan- och bygglovsavdelningen

Administrativ chef

Josefine Nyman
Telefon: 033-35 88 75

Medarbetare på administrativa avdelningen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Administrativa avdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan