Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Lantmäteriavdelningen

Lantmäteriavdelningen ska fungera som kommunal lantmäterimyndighet i Borås Stad. Detta innebär att handlägga lantmäteriförrättningar och att föra fastighetsregistret med digital registerkarta.

Lantmäteriavdelningen för också plan-, byggnads- och adressregister med tillhörande kartredovisning, deltar i plan- och bygglovsprocessen, utför vissa fastighetsrättsliga uppdrag samt bereder ärenden till namnberedningen.

Ta del av mer information eller beställ uppdrag inom lantmäteri.

Lantmäterichef

Jacob Thörnblad, lantmäterichef
Telefon: 033-35 85 25

Medarbetare på lantmäteriavdelningen

Katarina Carlsson, förrättningslantmätare
Telefon: 033-35 85 22

Daniel Front, lantmäteriingenjör
Telefon: 033-35 85 23

Anders Gustafsson, lantmäteriingenjör
Telefon: 033-35 85 28

Marie Högstrand, förrättningslantmätare
Telefon: 033-35 85 31

Dan Nordin, lantmätare
Telefon: 033-35 85 27

Ann-Charlotte Thörner, lantmäterihandläggare
Telefon: 033-35 85 19

Magnus Öjelid, lantmätare
Telefon: 033-35 85 17

Johan Fors, lantmäteriingenjör
Telefon: 033-35 85 16

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lantmäteriavdelningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol