Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mark och exploatering

Avdelningen ansvarar för och samordnar kommunens mark- och exploateringsverksamhet. Avdelningen handlägger köp och försäljning av fastigheter samt utvecklar och säljer mark för bostäder och industriområden. För bostäder av framförallt flerbostadskaraktär markanvisar avdelningen mark och genom kommunens tomtkö säljer avdelningen villatomter. Avdelningen handlägger även tomträtter, arrenden, servitut samt andra fastighetsrättsliga upplåtelser samt företräder kommunen i lantmäteriförrättningar.

Mark- och exploateringschef

Kristina Englund
E-post: kristina.englund@boras.se
Telefonnummer: 033-35 84 07

Medarbetare på avdelningen

 • Roger Andersson, byggledare
  Telefon: 033-35 84 82
  Arbetar med utbyggnad av industriområden.
 • Maria Andrén, fastighetsutredare
  Telefon: 033-35 72 88
  Arbetar med ekonomi, fakturor, markupplåtelser för el- och fiberledningar.
 • Patrik Celind, fastighetshandläggare
  Telefon: 033-35 72 92
  Arbetar med försäljning av villatomter, tomtkön, arrenden och nyttjanderättsavtal.
 • Jennyann Karlsson, byggledare
  Telefon: 033-35 72 34
  Arbetar med infrastrukturprojekt och utbyggnad av exploateringsområden.
  Tillfälliga markupplåtelser, nyttjande av kommunal mark.
 • Maria Lundqvist, fastighetsadministratör
  Telefon: 033-35 72 98
  Arbetar med överlåtelser av tomträtter. Friköp av tomträtter för småhusfastigheter. Ekonomi och administration av tomträtter och arrenden. Tillfälliga markupplåtelser, nyttjande av kommunal mark.
 • Linda Mollberg, mark- och exploateringsingenjör
  Telefon: 033-35 72 63
  Arbetar med försäljning av villatomter, tomtkön, arrenden och nyttjanderättsavtal. Genomförandefrågor vid framtagande av detaljplaner.
 • Johannes Olsson, mark- och exploateringsingenjör
  Telefon: 033-35 84 87
  Arbetar med försäljning av industrimark. Genomförandefrågor vid framtagande av detaljplaner.
 • Frank Throlin, mark- och exploateringsingenjör
  Telefon: 033-35 72 41
  Arbetar med markanvisning för bostäder. Utbyggnad av exploateringsområden. Genomförandefrågor vid framtagande av detaljplaner.
 • Caroline Wiberg, mark- och exploateringsingenjör
  Telefon: 033-35 76 45
  Arbetar med markanvisning för bostäder och genomförandefrågor vid framtagande av detaljplaner.
 • Oscar Klasson, mark- och exploateringsingenjör
  Telefon: 033-35 72 69
  Arbetar med genomförandefrågor vid framtagande av detaljplaner.
 • Peter Zettergren, markstrateg
  Telefon: 033-35 72 94
  Arbetar med köp och försäljning av strategisk mark.
 • Emma Larsson, projektledare
  Telefon: 033-35 84 41
  Arbetar som projektledare på Enheten för Stora projekt.
 • Madeleine Burgren, projektledare
  Telefon: 033-35 72 62
  Arbetar som projektledare på Enheten för Stora projekt.
 • Sebastian Andersson, projektledare
  Telefon: 033-35 72 58
  Arbetar som projektledare på Enheten för Stora projekt.
 • Mikaela Bäuml, projektledare
  Telefon: 033-35 72 96
  Arbetar som projektledare på Enheten för Stora projekt.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mark och exploatering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender