Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mark och exploatering

Avdelningen ansvarar för och samordnar kommunens mark- och exploateringsverksamhet. Avdelningen handlägger köp och försäljning av fastigheter samt utvecklar och säljer mark för bostäder och industriområden. För bostäder av framförallt flerbostadskaraktär markanvisar avdelningen mark och genom kommunens tomtkö säljer avdelningen villatomter. Avdelningen handlägger även tomträtter, arrenden, servitut samt andra fastighetsrättsliga upplåtelser samt företräder kommunen i lantmäteriförrättningar.

Elisabeth Eickhoff, markchef

Mark- och exploateringschef

Elisabeth Eickhoff
Telefon: 033-35 72 61
Mobil: 0768-88 72 61

Medarbetare på avdelningen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mark och exploatering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender