Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Inspektionsenheten

Inspektionsenehetens verksamhet omfattar rådgivning och uppföljning vid olika typer av byggprojekt, handläggning av ärenden som rör olovligt byggande och ovårdade tomter, kontroll av att den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) följs och gör tillsyn av hissar.

Verksamheten styrs och regleras av olika lagar och förordningar, bland annat plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Plan- och bygglovschef

Michaela Kleman
Telefon: 033-35 85 72

Medarbetare på inspektionsenheten

Sara Eklund, byggnadsinspektör och bygglovsarkitekt
Telefon: 033-35 85 11

Fredrik Berg Gustafsson, byggnadsinspektör
Telefon: 033-35 85 12

Henrik Kåvestam, byggnadsinspektör
Telefon: 033-35 84 85

Niklas Liberg, byggnadsinspektör
Telefon: 033-35 85 26

Helena Johansson Persson, byggnadsinspektör
Telefon: 033-35 85 87

Peter Peterson, byggnadsinspektör
Telefon: 033-35 85 35

Abdullahi Hussein Ali, byggnadsinspektör
Telefon: 033-35 85 40

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Inspektionsenheten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol