Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Mark och exploatering

Avdelningen utvecklar och säljer mark för bostads- och industriområden. Vi samordnar frågor som avser mark- och exploateringsverksamhet och handlägger köp, försäljning och markanvisning av fastigheter, tomträtter, arrende- och markupplåtelser samt säljer villatomter genom kommunens tomtkö.

Elisabeth Eickhoff, markchef

Mark- och exploateringschef

Elisabeth Eickhoff
Telefon: 033-35 72 61
Mobil: 0768-88 72 61

Medarbetare på avdelningen

Roger Andersson, byggledare
Utbyggnad av industriområden.
Telefon: 033-35 84 82

Maria Andrén, fastighetsutredare
Ekonomi, fakturor, markupplåtelser för el och fiberledningar.
Telefon: 033-35 72 88

Anders Graad, mark- och exploateringsingenjör
Markanvisningar för bostäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., tomträtter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (omreglering, ombildning och nybildning;
försäljning av tomträtter som inte är för småhusändamål).
Genomförandefrågor vid detaljplan.
Telefon: 033-35 72 96

Martina Johansson, mark- och exploateringsingenjör
Fastighetsrättsliga ärenden, avtal och exploateringsfrågor. Arrenden Öppnas i nytt fönster. och
nyttjanderättsavtal. Genomförandefrågor vid detaljplan.
Telefon: 033-35 76 45

Jennyann Karlsson, byggledare
Infrastrukturprojekt och utbyggnad av exploateringsområden.
Tillfälliga markupplåtelser, nyttjande av kommunal mark.
Telefon: 033-35 72 34

Maria Lundqvist, fastighetsadministratör
Överlåtelser av tomträtter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Friköp av tomträtter för småhusfastigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Ekonomi och administration av tomträtter och arrenden.
Telefon: 033-35 72 98

Linda Mollberg, mark- och exploateringsingenjör
Försäljning av villatomter, tomtkön Öppnas i nytt fönster..
Arrenden Öppnas i nytt fönster. och nyttjanderättsavtal.
Genomförandefrågor vid detaljplan.
Telefon: 033-35 72 63

Johannes Olsson, mark- och exploateringsingenjör
Försäljning av industrimark.
Genomförandefrågor vid detaljplan.
Telefon: 033-35 84 87

Jenny Pagmén, mark- och exploateringsingenjör
Genomförandefrågor vid detaljplan.
Telefon: 033-35 72 92

Frank Throlin, mark- och exploateringsingenjör
Genomförandefrågor vid detaljplan.
Telefon: 033-35 72 41

Peter Zettergren, markstrateg
Köp och försäljning av strategisk mark.
Telefon: 033-35 72 94

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mark och exploatering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol