Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Mark och exploatering

Avdelningen utvecklar och säljer mark för bostads- och industriområden. Vi samordnar frågor som avser mark- och exploateringsverksamhet och handlägger köp, försäljning och markanvisning av fastigheter, tomträtter, arrende- och markupplåtelser samt säljer villatomter genom kommunens tomtkö.

Elisabeth Eickhoff, markchef

Mark- och exploateringschef

Elisabeth Eickhoff
Telefon: 033-35 72 61
Mobil: 0768-88 72 61

Medarbetare på avdelningen

Roger Andersson, byggledare
Utbyggnad av industriområden.
Telefon: 033-35 84 82

Maria Andrén, fastighetsutredare
Ekonomi, fakturor, markupplåtelser för el och fiberledningar.
Telefon: 033-35 72 88

Anders Graad, mark- och exploateringsingenjör
Markanvisningar för bostäderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, tomträtterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (omreglering, ombildning och nybildning;
försäljning av tomträtter som inte är för småhusändamål).
Genomförandefrågor vid detaljplan.
Telefon: 033-35 72 96

Martina Johansson, mark- och exploateringsingenjör
Fastighetsrättsliga ärenden, avtal och exploateringsfrågor. Arrendenöppnas i nytt fönster och
nyttjanderättsavtal. Genomförandefrågor vid detaljplan.
Telefon: 033-35 76 45

Jennyann Karlsson, byggledare
Infrastrukturprojekt och utbyggnad av exploateringsområden.
Tillfälliga markupplåtelser, nyttjande av kommunal mark.
Telefon: 033-35 72 34

Maria Lundqvist, fastighetsadministratör
Överlåtelser av tomträtterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Friköp av tomträtter för småhusfastigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ekonomi och administration av tomträtter och arrenden.
Telefon: 0734-32 86 31

Johannes Olsson, mark- och exploateringsingenjör
Försäljning av industrimark.
Genomförandefrågor vid detaljplan.
Telefon: 033-35 84 87

Jenny Pagmén, mark- och exploateringsingenjör
Genomförandefrågor vid detaljplan.
Telefon: 033-35 72 92

Linda Sahlström, mark- och exploateringsingenjör
Försäljning av villatomter, tomtkönöppnas i nytt fönster.
Arrendenöppnas i nytt fönster och nyttjanderättsavtal.
Genomförandefrågor vid detaljplan.
Telefon: 033-35 72 63

Carina Sandin, fastighetsadministratör
Överlåtelser av tomträtterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Friköp av tomträtter för småhusfastigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ekonomi och administration av tomträtter och arrenden.
Telefon: 033-35 72 98

Peter Zettergren, markstrateg
Köp och försäljning av strategisk mark.
Telefon: 033-35 72 94

Senast ändrad: 2020-06-16 08.17

Ändrad av:

Dela sidan: Mark och exploatering

g q n C