Meny

Meny

Bolagsdagen 2018

Bolagsdagen den 27 mars 2018 är en heldag där bolagens styrelser och fullmäktigeledamöter bjuds in att närvara under hela dagen för att få en helhetsbild av den verksamhet som bedrivs i samtliga Borås Stads bolag. Under dagen håller samtliga bolag även sina bolagsstämmor.

Bolagsdagen är öppen för allmänheten och representanter för massmedia.

Bolagsdagen hålls på Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3, Borås, lokal: Vestindien C

Webbsändning från Bolagsdagen

Tider för dagen:

  • 08.00 Inledning
  • 08.15 Bolagstämmorna startar
  • 09.00 Kaffepaus
  • 09.30 Bolagsstämmorna återupptas
  • 12.00 Lunchpaus
  • 13.00 Bolagsstämmorna återupptas
  • 14.30 Kaffepaus
  • 14.45 Bolagsstämmorna återupptas
  • 16.00 Bolagsdagen avslutas

Borås Stad/Borås Stadshus AB vill även i år lyfta fram koncernperspektivet. Därför är Bolagsdagen en heldag där bolagens styrelser och fullmäktigeledamöter bjuds in att närvara under hela dagen för att få en helhetsbild av den verksamhet som bedrivs i samtliga Borås Stads bolag.

Bolags-VD presenterar verksamheten enligt tidplan nedan, där fokus i presentationen ska ligga på väsentliga händelser under året och bolagets del i koncernnyttan/visionen. Stämmorna avverkas i den takt de blir klara.

Företag

Tid till VD/ordförandes förfogande

AB Bostäder i Borås

20 min

Fristadbostäder AB

10 min

AB Sandhultsbostäder

10 min

Viskaforshem AB

10 min

AB Toarpshus

10 min

Borås Lokaltrafik AB

05 min

IBAB

20 min

Borås kommuns Parkerings AB

10 min

Borås Djurpark AB

10 min

Borås Energi och Miljö AB

20 min

Borås Elnät AB

20 min

Borås Stad Textile fashion AB

10 min

BoråsBorås TME AB

10 min

Inkubatorn i Borås AB

10 min

Borås Stadshus AB

10 min

 

Inbjudan till Bolagstyrelser och Kommunfullmäktiges ledamöterWord

Anmälan för Kommunfullmäktige och bolagsrepresentanterlänk till annan webbplats

 

Senast ändrad: 2018-03-26 12.06

Ändrad av:

Dela sidan: Bolagsdagen 2018

g q n C