Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Bolagsdagen 2019

Bolagsdagen den 3 april 2019 är en heldag där bolagens styrelser och fullmäktigeledamöter bjuds in att närvara under hela dagen för att få en helhetsbild av den verksamhet som bedrivs i samtliga Borås Stads bolag. Under dagen håller samtliga bolag även sina bolagsstämmor.

Bolagsdagen är öppen för allmänheten och representanter för massmedia.

Bolagsdagen hålls i Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42-44

Webbsändning från Bolagsdagen

Tider för dagen:

  • 08.00 Inledning
  • 08.15 Bolagstämmorna startar
  • 09.00 Kaffepaus
  • 09.30 Bolagsstämmorna återupptas
  • 12.00 Lunchpaus
  • 13.00 Bolagsstämmorna återupptas
  • 14.30 Kaffepaus
  • 14.45 Bolagsstämmorna återupptas
  • 16.00 Bolagsdagen avslutas

Borås Stad/Borås Stadshus AB vill även i år lyfta fram koncernperspektivet. Därför är Bolagsdagen en heldag där bolagens styrelser och fullmäktigeledamöter bjuds in att närvara under hela dagen för att få en helhetsbild av den verksamhet som bedrivs i samtliga Borås Stads bolag.

Bolags-VD presenterar verksamheten enligt tidplan nedan, där fokus i presentationen ska ligga på väsentliga händelser under året och bolagets del i koncernnyttan/visionen. Stämmorna avverkas i den takt de blir klara.

Tid per bolag

Företag

Tid till VD/ordförandes förfogande

AB Bostäder i Borås

25 min

Fristadbostäder AB

10 min

AB Sandhultsbostäder

10 min

Viskaforshem AB

10 min

AB Toarpshus

10 min

IBAB

10 min

Borås kommuns Parkerings AB

10 min

Borås Djurpark AB

10 min

Borås Energi och Miljö AB

25 min

Akademiplatsen AB

10 min

BoråsBorås TME AB

10 min

Borås Elnät AB

20 min

Inkubatorn i Borås AB

10 min

Borås Stadshus AB

15 min

Årsredovisningarna

Bolagens årsredovisningarlänk till annan webbplats

Senast ändrad: 2019-09-26 12.32

Ändrad av:

Dela sidan: Bolagsdagen 2019

g q n C