Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kommunfullmäktige, sammanträde 2019-11-29 09.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Sammanträdets första del genomfördes 19-20 november 2019. Då alla ärenden inte behandlats förlängs sammanträdet:

Tid: 2019-11-29 09.00
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Den del av sammanträdet som redan har genomförts kan du se i efterhand: Sändningen

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-11-20-21 och 29 protokoll.pdföppnas i nytt fönster 13.2 MB 2019-12-13 12.54

Handlingar och ärendelista

Kallelse för den 29 november

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-11-29 Kallelse.pdföppnas i nytt fönster 617.7 kB 2019-11-22 09.15

Tidigare utsända handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-11-20--21 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 6.5 MB 2019-11-19 16.35
Enkel fråga av Anders Alftberg(SD) till ansvarigt kommunalråd Anna Svalander (L) om antisemitiska läromedel.pdföppnas i nytt fönster 288.5 kB 2019-11-19 15.46
Motion av Ulrik Nilsson (M) och Per Månsson (M) Stadens industri – ett arv att vårda men också att sanera..pdföppnas i nytt fönster 594.8 kB 2019-11-19 15.46
Avsägelse 20-21 november 2019.pdföppnas i nytt fönster 228.4 kB 2019-11-20 08.12
Missiv Delårsbokslut 2019.pdföppnas i nytt fönster 63.6 kB 2019-11-21 15.03
Rapport Granskning av Borås Stads Delårsrapport 2019.pdföppnas i nytt fönster 313.6 kB 2019-11-21 15.03
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Inkomna interpellationer och enkla frågor
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 6. Svar på enkla frågor
 7. Budget 2020                                                            (separata bilagor)
  - Förhandling budget 2020 inkl bilaga (MBL)
  - Taxor och avgifter 2020
  - Moderaterna och Kristdemokraterna Budget 2020
  - Sverigedemokraterna Budget 2020
  - Vänsterpartiet Budget 2020
 8. Delårsrapport januari-augusti 2019 för nämnderna och de kommunala bolagen (Nr 164)
 9. En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram (Budgetuppdrag 2019) (Nr 165)
 10. Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik (Nr 166)
 11. Prisjustering VA-taxa 2020 (Nr 167)
 12. Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod (Nr 168)
 13. Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Nr 169)
 14. Komplettering av hemlöshetskartläggning 2018 (Nr 170)
 15. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m. 30 juni 2019 (Nr 171)
 16. Exploatering av Nordskogen, medel för fortsatta exploateringsarbeten (Nr 172)
 17. Ansökan om planändring för del av Sjömarken, Räveskalla 1:36 (Nr 173)
 18. Svar på motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C): Bygg en modern evenemangshall i Eventområdet i Knalleland! (Nr 174)
 19. Svar på motion av Solveig Kjörnsberg (S): Motion om kollektivavtal vid upphandling.(Nr 175) 
 20. Svar på motion av Anders Österberg (S): Ja, till rättvisa avtal! Nej till löneapartheid i Borås! (Nr 176) 
 21. Svar på motion av Annette Carlson (M) och Urban Svenkvist (M): En socialtjänstgaranti för bättre kontakt mellan vårdnadshavare och socialtjänst (Nr 177).
 22. Svar på motion av Leif Häggblom (SD): Ledarskap självklart (Nr 178)

Budget

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning vid Kommunfullmäktigesbudgetsammanträde den 20-21 november 2019.pdföppnas i nytt fönster 92.8 kB 2019-11-18 15.47
Ärenden som behandlas i samband med Budget 2020.pdföppnas i nytt fönster 96.9 kB 2019-11-08 11.10
Budget 2020 till KF 2019-11-21.pdföppnas i nytt fönster 9.4 MB 2019-11-08 11.10
Budget 2020 M + KD.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2019-11-08 11.10
V Budget 2020 till KS 20191028.pdföppnas i nytt fönster 4.1 MB 2019-11-08 11.10
Budget-2020-Sverigedemokraterna.pdföppnas i nytt fönster 12.6 MB 2019-11-08 11.10
Budget-2020-Yrkanden-Sverigedemokraterna.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2019-11-08 11.10
Budgetförhandling budget 2020 MBL-protokoll inkl bilaga.pdföppnas i nytt fönster 942.4 kB 2019-11-08 11.10
Utbyggnad på Pantängen 25.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2019-11-08 11.10
Särskilda yrkanden till Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-20--21.pdföppnas i nytt fönster 370.9 kB 2019-11-18 15.47
V komplettering av säryrkanden Förskolenämnden Budget 2020.docxöppnas i nytt fönster 42.8 kB 2019-11-18 15.48
191113 Säryrkanden om ekonomiska ramar.docxöppnas i nytt fönster 80.9 kB 2019-11-18 15.49

Nämndernas budget

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Budget 2020 Arbetslivsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 7.9 MB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Fritids- och folkhälsonämnden.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Förskolenämnden.pdföppnas i nytt fönster 391 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Grundskolenämnden.pdföppnas i nytt fönster 567.7 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 415.3 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 446 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Kommunfullmäktige.pdföppnas i nytt fönster 254.2 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 533.7 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Kulturnämnden.pdföppnas i nytt fönster 24.8 MB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Lokalförsörjningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 17.1 MB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Miljö- och konsumentnämnden.pdföppnas i nytt fönster 430.1 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Revisorskollegiet.pdföppnas i nytt fönster 213.9 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Samhällsbyggnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 287.7 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Servicenämnden.pdföppnas i nytt fönster 410.5 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Tekniska nämnden.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Valnämnden.pdföppnas i nytt fönster 239 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Vard- och aldrenamnden.pdföppnas i nytt fönster 527.9 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Överförmyndarnämnden.pdföppnas i nytt fönster 3.9 MB 2019-11-08 13.20

Taxor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Taxor och avgifter till KF 2019-11-21.pdföppnas i nytt fönster 3.8 MB 2019-11-08 11.30
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, M + KD.pdföppnas i nytt fönster 182.4 kB 2019-11-08 11.30

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ny version Budget 2020 Sverigedemokraterna.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2019-11-08 13.22
Ändringar i Sverigedemokraternas Budgetförslag 2020.pdföppnas i nytt fönster 397.5 kB 2019-11-08 13.22
Yrkanden taxor och avgifter budget 2020.docxöppnas i nytt fönster 36.6 kB 2019-11-11 12.49
Ändringsyrkande till Vänsterpartiets alternativa budgetförslag.docxöppnas i nytt fönster 39.3 kB 2019-11-11 12.49
Ekonomiyrkanden 2020.docxöppnas i nytt fönster 24.4 kB 2019-11-12 11.33
Ändringsyrkande Budget 2020.docxöppnas i nytt fönster 12.4 kB 2019-11-20 08.55

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Publiceras efter sammanträdet

Fulllmäktigehuset

Senast ändrad: 2019-12-13 12.57

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-14] Kommunfullmäktige , sammanträde 2019-11-29 09.00

g q n C