Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Kommunfullmäktige, sammanträde 2020-01-23 18.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid: 2020-01-23 18.00
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

 

Frågor

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-01-23 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 6.9 MB 2020-01-13 09.56
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Svar på Interpellation av Martin Nilsson (M) till kommunalråd Tom Andersson (MP) -
  Fossilfria persontransporter (Nr 1)
 7. Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 (Nr 2)
 8. Förändringar i externa borgensåtaganden 2019 (Nr 3)
 9. Budget 2020 för de kommunala bolagen (Nr 4)
 10. Svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C),
  Ulf Sjösten (M) och Falco Guldenpfennig (KD). Stärk skolbiblioteken! (Nr 5)
 11. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Den första jämställda generationen (Nr 6)
Fulllmäktigehuset

Senast ändrad: 2020-01-13 10.11

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-01-23 18.00

g q n C