Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Kommunfullmäktige, sammanträde 2020-02-20 17.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid: 2020-02-20 17.00
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 20 februari 2020.pdföppnas i nytt fönster 115 kB 2020-02-20 13.37

Allmänhetens frågestund

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänhetens frågestund 2020-00180_1.pdföppnas i nytt fönster 54 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_2.pdföppnas i nytt fönster 139.2 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_3.pdföppnas i nytt fönster 106.3 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_4.pdföppnas i nytt fönster 91.9 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_5.pdföppnas i nytt fönster 88.3 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_6.pdföppnas i nytt fönster 91.5 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_7.pdföppnas i nytt fönster 188.4 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_8.pdföppnas i nytt fönster 145.7 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_9.pdföppnas i nytt fönster 99.1 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_10.pdföppnas i nytt fönster 93.6 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_11.pdföppnas i nytt fönster 101.9 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_12.pdföppnas i nytt fönster 89.9 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_13.pdföppnas i nytt fönster 110 kB 2020-02-19 15.22

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
N1 Återremiss SD.pdföppnas i nytt fönster 316.1 kB 2020-02-19 13.17

Frågor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fråga av Andreas Exner (SD) till kommunalrådet Ulf Olsson (S) Ett tryggt Borås.pdföppnas i nytt fönster 383.9 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Anna-Clara Stenström (M) till ordförande i Vård- och äldrenämnden Johan Wikander (L) - hur följer vi upp beslutet om surfplattor.pdföppnas i nytt fönster 75.8 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Anne Rapinoja (V) till kommunalråd Anna Svalander Är Mitt-S beredda att satsa mer på skolan i Borås utsatta områden.pdföppnas i nytt fönster 143.9 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Annette Carlson (M) till kommunalråd Anna Svalander (L) om studiecoacher på Bodaskolan.pdföppnas i nytt fönster 99.6 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Ida legnemark (V) till Individ- och familjeomsorgsnämndens ordförande Mats Tolfsson (S) Gör Borås Stad tillräckligt för att barn inte ska drabbas av hemlöshet.pdföppnas i nytt fönster 119.5 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Ida Legnemark (V) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olson (S) Kommer Borås Stad underteckna upprop om förändrad lagstiftning om fyrverkerier.pdföppnas i nytt fönster 122.5 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Magnus Sjödahl (KD till Ordförande i Borås Energi och Miljö AB Eva Theén Johansson om Återvinningsavgift.pdföppnas i nytt fönster 43.4 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Magnus Sjödahl (KD till Ordförande i Borås Energi och Miljö AB Eva Theén Johansson om Lusharpan.pdföppnas i nytt fönster 43.9 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Stefan Lindborg (V) till kommunalråd Ulf Olsson (S) om lägesbilden av Norrby.pdföppnas i nytt fönster 110 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Stefan Lindborg (V) till kommunalråd Kerstin Hermansson (C) Vad krävs för fler hyresrätter.pdföppnas i nytt fönster 107.3 kB 2020-02-19 15.24

Interpellationer

Motioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Motion angående insats av Borås Stad för att sprida kunskap i skolorna om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.pdföppnas i nytt fönster 970.5 kB 2020-02-19 15.28
Motion En hållbar framtid för koncernen.pdföppnas i nytt fönster 508.6 kB 2020-02-19 15.28
Motion Etablering av hospiceseparat vårdenhet för palliativ vård.pdföppnas i nytt fönster 323.8 kB 2020-02-19 15.28
Motion Rättvisare taxor för ett blomstrande näringsliv.pdföppnas i nytt fönster 701.2 kB 2020-02-19 15.28

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-02-20 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 28.2 MB 2020-02-11 10.54
 1. Upprop
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Val av justerande ledamöter
 4. Anmälningsärenden
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 6. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 
 7. Revidering av Kommunstyrelsens reglemente. (Nr 7)
 8. Förslag till revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen (Nr 8)
 9. Preliminära koncernbidrag år 2019 inom koncernen Borås Stadshus AB (Nr 9)
 10. Reviderad kostpolicy (Nr 10)
 11. Redovisning av e-petitioner 2018-2019 (Nr 11)
 12. Justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser (Nr 12)
 13. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020 (Nr 13)
 14. Etableringspolicy (Budgetuppdrag 2017) (Nr 14)
 15. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
  t.o.m. 30 september 2019 (Nr 15)
 16. Antagande av detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24 med flera -
  Räfseryd Se dnr 2010/KS0654 (Nr 16)
 17. Planbesked för Svensgärde, Laggarebo 1:1 m fl (Nr 17)
 18. Förlängning av Borås Stads avfallsplan (Nr 18)
 19. Svar på motion av Sara Andersson (S) och Therese Björklund (S):
  Nej till könsdiskriminerande reklam på Borås Stads mark (Nr 19)
 20. Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften av Stadsparksbadet
  på entreprenad (Nr 20).
 21. Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD):
  Särskilt begåvade elever (Nr 21)
 22. Svar på motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och
  Niklas Arvidsson (KD): Överför prövningen av strandskydd från
  Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden (Nr 22)
 23. Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Uppmärksamma stadens historia i
  samband med 400-årsfirandet (Nr 23)
Fulllmäktigehuset

Senast ändrad: 2020-02-20 13.38

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-02-20 17.00

g q n C