Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kommunfullmäktige, sammanträde 2020-03-19 18.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid: 2020-03-19 18.00
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-03-19 protokoll.pdföppnas i nytt fönster 851.4 kB 2020-03-27 13.13

Stadsrevisionen

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 19 mars 2020.pdföppnas i nytt fönster 296.8 kB 2020-03-19 14.58
11. Ändring i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder samt i det gemensamma ägardirektivet för de kommunala bolagen.pdföppnas i nytt fönster 43.6 kB 2020-03-19 14.06
Närvaro Kommunfullmäktiges sammanträde 20200319.pdföppnas i nytt fönster 107.2 kB 2020-03-17 10.58
Kommunfullmäktige 2020-03-19 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 4.6 MB 2020-03-17 10.58
  1. Upprop
  2. Val av justerande ledamöter
  3. Anmälningsärenden
  4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
  5. Extra medel till välfärden (nr 19)
  6. Instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor (nr 20)
  7. Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar (nr 21)
  8. Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (nr 22)
  9. Justering i borgensåtagandet avseende Borås Skidarena AB (nr 23)
  10. Beslut om Kommunfullmäktiges ledamöter och möjligheten att delta på distans vid sammanträden (Nr 24) 
Fulllmäktigehuset

Senast ändrad: 2020-03-27 13.14

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-03-19 18.00

g q n C