Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kommunfullmäktige, sammanträde 2020-06-17 18.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid: 2020-06-17 18.00
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-06-17 protokoll.pdföppnas i nytt fönster 5.1 MB 2020-06-25 13.49

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelser 17 juni 2020.pdföppnas i nytt fönster 116.4 kB 2020-06-17 14.00

Motioner

Frågor

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-06-17 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 12.3 MB 2020-06-16 16.40
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i Borås Stad (Nr 50)
 7. Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad (Nr 51)
 8. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande t.om. oktober 2019 avgivna motioner (Nr 52)
 9. Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås (Nr 53)
 10. Beslut gällande sommarlovsbusskorten (Nr 54)
 11. Komplettering av Miljö-och konsumentnämndens reglemente (Nr 55)
 12. Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Nr 56)
 13. Tillägg till Medfinansieringsavtal: Överenskommelse med Trafikverket avseende ombyggnad av anslutningar från väg 1771 (Sparsörsv.) samt väg 1800 (Paradisv/Hybergsv) till Rv 42 i Sparsör (Nr 57)
 14. Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst (Nr 58)
 15. Prisjustering VA-taxa 2021 (Nr 59)
 16. Återvinningstaxa - hushåll inför 2021 (Nr 60)
 17. Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och tillbyggnad, Varbergsvägen 91, Bockaryd 1 (Nr 61)
 18. Fortsatt stöd till Borås näringsliv (Nr 62)
Fulllmäktigehuset

Senast ändrad: 2020-06-25 14.02

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-06-17 18.00

g q n C