Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2

Sammanträdet sänds via webb.

Beslut och protokoll

Protokoll publiceras efter justering.

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2021-04-29.pdföppnas i nytt fönster 116.9 kB 2021-04-29 13.04

Yrkande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Yrkande M+KD årsredovisning 2020.pdföppnas i nytt fönster 239.3 kB 2021-04-29 13.15

Motioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Motion av Ida Legnemark (V) Utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor.pdföppnas i nytt fönster 123.9 kB 2021-04-29 06.31
Motion av Niklas Arvidsson (KD) och Lisa Berglund (KD) Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev och vårdnadshavare.pdföppnas i nytt fönster 199.7 kB 2021-04-29 06.31

Interpellationer

Frågor

Stadsrevisionens årsredovisning 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrevisionens årsrapport 2020.pdföppnas i nytt fönster 4.3 MB 2021-04-22 14.23
Revisionsberättelser 2020.pdföppnas i nytt fönster 7.3 MB 2021-04-22 14.53

Tillägg till revisionsberättelse, Borås Stad

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20210429_tillägg till revision 2020_Fredrik Brandberg.PDFöppnas i nytt fönster 442.5 kB 2021-04-29 10.15

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020.pdföppnas i nytt fönster 60.1 kB 2021-04-22 13.54
Rapport - Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020.pdföppnas i nytt fönster 398.4 kB 2021-04-22 13.54

Ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kortrapport - Ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.pdföppnas i nytt fönster 271.2 kB 2021-04-20 13.27
Missiv - Ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.pdföppnas i nytt fönster 107.6 kB 2021-04-20 13.27

Borås Stads årsredovisning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stads årsredovisning 2020 KF version.pdföppnas i nytt fönster 3.5 MB 2021-04-29 06.38

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2021-04-29 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 47 MB 2021-04-22 21.43
Debatt- och beslutsordning vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2021.pdföppnas i nytt fönster 182.3 kB 2021-04-19 14.57
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Revisionsberättelse och redogörelse för 2020 års granskning (nr 58)
 7. Årsredovisning 2020 (nr 59)
 8. Personalekonomisk redovisning 2020 (nr 60)
 9. Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås (nr 61)
 10. Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd (nr 62)
 11. Socialrådgivare på mötesplatser (nr 63)
 12. Förslag till ett Integrerat team, insatser mot särskilt utsatta barn och unga (nr 64)
 13. Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus på tillsyn
  för att motverka organiserad brottslighet i Borås (nr 65)
 14. Delegation till Kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av pandemilagen
  och dess följdförordningar (nr 66)
 15. Stöd till Borås näringsliv (nr 67)
 16. Anhörigstöd för barn och unga, utredning (nr 68)
 17. E-petition: Borås Återuppbyggdepå (nr 69)
 18. Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) Christina Waldenström (MP):
  Valfrihet inom hemtjänsten (nr 70)
 19. Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L),
  Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Ökad valfrihet
  och mindre byråkratiskt biståndsbedömning för äldre (nr 71)
 20. Svar på motion av Annette Carlson (M), Anna-Clara Stenström(M),
  Niklas Arvidsson (KD) och Hans Gustavsson (KD): Enklare vårdinsatser
  till äldre utan biståndsbedömning (nr 72)
 21. Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD):
  Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet (nr 73)
 22. Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD):
  Avveckla distributionscentralen (nr 74)
Fulllmäktigehuset

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunfullmäktige , sammanträde 2021-04-29 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol