Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2022-12-07 09.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-12-07-08 handlingar.pdf Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster. 10 MB 2022-11-28 13.27
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning gällande förtroendeuppdrag  mandatperioden 2023-2026 (separat bilaga)
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 6. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 7. Budget 2023
  – Förhandling budget 2023 inkl bilaga (MBL)
  – Taxor och avgifter 2023
  – Moderaterna och Kristdemokraterna Budget 2023
  – Sverigedemokraterna Budget 2023
  – Vänsterpartiet Budget 2023
 8. Klargöra ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot invasiva arter
  (Budgetuppdrag 2021) (Nr 163)
 9. Organisering av Relationsvåldsenheten (Nr 164)
 10. Överförmyndarnämndens tjänstemannaorganisation (Nr 165)
 11. Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation (Nr 166)
 12. Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner (Nr 167)
 13. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 (Nr 168)
 14. Försäljning av 25 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81, kvarteret Åre, utmed Bergkantsgatan
  på Nordskogen (Nr 169)
 15. Förvärv av fastigheten Kilsund 4 vid Evedalsgatan/Norrby Långgata på
  Landala (Nr 170)
 16. Beslut att avveckla P-märkning i förvaltningsprocessen (Nr 171)
 17. Borås Stads Miljöprogram (Nr 172)
 18. Renhållning i centrum (Nr 173)
 19. Samlokalisering hemsjukvård Vård- och äldreförvaltningen (Nr 174

Budget

Särskilda yrkanden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Särskilda yrkanden till Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-7-8.pdf Pdf, 249.9 kB, öppnas i nytt fönster. 249.9 kB 2022-12-02 15.20

Granskning av Stadsrevisionen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Delårsbokslut 2022.pdf Pdf, 88.1 kB, öppnas i nytt fönster. 88.1 kB 2022-11-28 13.40
Rapport Granskning av BS delårsrapport 2022.pdf Pdf, 438.6 kB, öppnas i nytt fönster. 438.6 kB 2022-11-28 13.40

Avsägelser och fyllnadsval

Protokoll

Fulllmäktigehuset

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2022-12-07 09.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol