Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2023-05-11 13.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-05-11 handlingar.pdf Pdf, 8.1 MB. 8.1 MB 2023-05-02 10.18
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Debatt- och beslutsordning vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 maj 2023.pdf Pdf, 129.3 kB. 129.3 kB 2023-05-02 13.32
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Svar på interpellation från Tomas Brandberg (SD): Närproducerade eller ekologiska livsmedel? (Nr 56)
 7. Svar på interpellation från Ann-Charlotte Blomqvist (SD): Arbetsplatser i Borås stad får inte bli språkskolor för migranter. (Nr 57)
 8. Revisionsberättelse och redogörelse för 2022 års granskning. (Nr 58)
 9. Årsredovisning Borås Stad 2022. (Nr 59)
 10. Personalekonomisk redovisning 2022. (Nr 60)
 11. Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås. (Nr 61)
 12. Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås Stad. (Nr 62)
 13. Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna i Borås Stad. (Nr 63)
 14. Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna i Borås Stad. (Nr 64)
 15. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås. (Nr 65)
 16. Taxa för rengöring och brandskyddskontroll. (Nr 66)

Tilläggsförslag Årsredovisning 2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
TILLÄGGSFÖRSLAG KD+M ÅRSREDOVISNING 2022.pdf Pdf, 545.1 kB. 545.1 kB 2023-05-11 12.39

Revisionsrapport - Granskning av Borås Stads årsredovisning 2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Granskning av Borås Stads årsredovisning 2022.pdf Pdf, 72.5 kB. 72.5 kB 2023-05-02 10.21
Rapport - Granskning av Borås Stads årsredovisning 2022.pdf Pdf, 776.7 kB. 776.7 kB 2023-05-02 10.21

Stadsrevisionens Årsrapport 2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsrapport_2022.pdf Pdf, 23 MB. 23 MB 2023-05-04 14.25
Revisionsberättelser 2022 nämnder.pdf Pdf, 9.8 MB. 9.8 MB 2023-05-04 16.08

Rapport - Dokumenthantering Grundskolenämnden Borås Stad

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Grundskolenämndens dokumenthantering i ärende avseende övergrepp vid en skola.pdf Pdf, 77.1 kB. 77.1 kB 2023-05-04 15.56
Rapport - Dokumenthantering Grundskolenämnden Borås Stad.pdf Pdf, 296.6 kB. 296.6 kB 2023-05-04 15.56

Frågor

Motioner

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 11 maj 2023.pdf Pdf, 133.2 kB. 133.2 kB 2023-05-17 09.47

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-05-11 Protokoll.pdf Pdf, 1012.8 kB. 1012.8 kB 2023-05-24 16.18
Kommunfullmäktige 2023-05-11 Voteringar.pdf Pdf, 170.7 kB. 170.7 kB 2023-05-24 16.18
Kommunfullmäktige 2023-05-11 Bilagor.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-05-24 16.18
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2023-05-11 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol