Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2023-09-28 17.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 23-09-28 handlingar.pdf Pdf, 46.3 MB. 46.3 MB 2023-09-20 16.55
 1. Upprop
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Val av justerande ledamöter
 4. Anmälningsärenden
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 6. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 7. Utseende av nämndemän för mandatperioden 2024-2027 
 8. Avsiktsförklaring med Bila Tserkva i Ukraina (Nr 122)
 9. Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared. (Budgetuppdrag 2020) (Nr 123)
 10. Prisjustering VA-taxa 2024 (Nr 124)
 11. Återvinningstaxa - Kommunalt avfall 2024 (Nr 125)
 12. Akademiplatsen AB - överflyttning av verksamhet och likvidation (Nr 126)
 13. Redovisning av kommunalt partistöd 2022 för Miljöpartiet de Gröna Borås (Nr 127)
 14. Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås (Nr 128)
 15. Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet i Borås (Nr 129)
 16. Revidering av Miljö-och konsumentnämndens reglemente (Nr 130)
 17. Ändring av stadgarna för Föreningsarkivet i Borås (Nr 131)
 18. Revidering av regler för skolskjuts (Nr 132)
 19. Förbundsordning från 1 jan 2024 för Tolkförmedling Väst (Nr 133)
 20. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2023 (Nr 134)
 21. Anslagsframställan för gruppbostad Åsahagsvägens LSS, Viskarhult 2:68, Viskafors (Nr 135)
 22. Antagande av Trafikprogram (Nr 136)
 23. Revidering av riktlinjer för resor (Nr 137)
 24. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2024 (Nr 138)
 25. Revidering av riktlinjer för finansverksamheten samt riktlinjer för internbanken och likviditetsförvaltning (Nr 139)
 26. Svar på motion av Paul-André Safko (M): Shared Streets konceptet (Nr 140)
 27. Svar på Motion av Inger Landström (V): Identifiera våldsutsatthet hos våra anställda i Borås stad (Nr 141)
 28. Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Leif Häggblom (SD): Slopa förskoleavgiften i juli (Nr 142)

Frågor

Motioner

Alternativt förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förslag+Riktlinjer+för+finansverksamheten SD M KD.pdf Pdf, 458.3 kB, öppnas i nytt fönster. 458.3 kB 2023-09-28 08.26
Kommunfullmäktige 2023-09-26 Ärende 25 Alternativt förslag SD M KD.pdf Pdf, 337.3 kB, öppnas i nytt fönster. 337.3 kB 2023-09-28 08.26

Utseende av nämndemän för mandatperioden 2024-2027

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utseende av nämndemän för mandatperioden 1 januari 2024 - 31 december 2027 Komplett.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 1.3 MB 2023-09-26 11.20

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2023-09-28.pdf Pdf, 116.3 kB, öppnas i nytt fönster. 116.3 kB 2023-09-28 10.21

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-09-28 Protokoll.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-10-06 12.49
Kommunfullmäktige 2023-09-28 Bilagor.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2023-10-06 12.49
Kommunfullmäktige 2023-09-28 Voteringar.pdf Pdf, 181.8 kB. 181.8 kB 2023-10-06 12.49
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2023-09-28 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol