Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Revisionsrapporter 2015

Här hittar du revisionsrapporter för 2015. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så kan du kontakta revisionskontoret.

Årsrapport

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrevisionens årsrapport 2015.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2020-04-27 13.04

Elevhälsan i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Elevhälsan i den kommunala grundskolan i Borås. Utgångspunkten för granskningen är kommunens ansvar enligt Skollagen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport Granskning av Borås stads Elevhälsoverksamhet.pdföppnas i nytt fönster 133.6 kB 2017-02-03 10.37
Rapportsammandrag Elevhälsa.pdföppnas i nytt fönster 122.4 kB 2017-02-03 10.37
Missiv Elevhälsa.pdföppnas i nytt fönster 116.7 kB 2017-02-03 10.37
Svar på elevhälsan från SDN Norr.pdföppnas i nytt fönster 103 kB 2017-02-03 10.37
Svar på Elevhälsa från SDN Väster.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2017-02-03 10.37
Svar på Elevhälsan från SDN Öster.pdföppnas i nytt fönster 89.8 kB 2017-02-03 10.37
Svar på elevhälsan från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 77.4 kB 2017-02-03 10.37

Borås Stads personalpolitik

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads personalpolitik är ändamålsenlig och lever upp till målsättningarna i det personalpolitiska programmet.

Samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen avseende barn och unga med psykisk ohälsa

Stadsrevisionen i Borås Stad har tillsammans med Revisorerna i Västra Götalandsregionen (VGR) granskat om Stadsdelsnämnd Norr tillsammans med berörda verksamheter inom VGR säkerställt samverkan mellan huvudmännen för att tillgodose lagstiftningens krav på ändamålsenliga insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.

Borås Stads hantering av bidrag till studieförbund

Syftet med granskningen är att bedöma om Kulturnämnden i Borås Stad har en tillräcklig intern kontroll för hantering av bidrag till studieförbund.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kortrapport Borås Stads hantering av bidrag till studieförbund.pdföppnas i nytt fönster 131.8 kB 2017-02-03 11.57
Missiv Borås Stads hantering av bidrag till studieförbund.pdföppnas i nytt fönster 119.4 kB 2017-02-03 11.57
Svar på bidrag till studieförbund från Kulturnämnden.pdföppnas i nytt fönster 76.2 kB 2017-02-03 11.57

Beställar- utförarmodellen i Borås Stad – Administrativa tjänster

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads beställar-utförarmodell avseende de administrativa tjänster.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kortrapport Beställar- utförarmodellen i Borås Stad – Administrativa tjänster.pdföppnas i nytt fönster 248.3 kB 2017-06-28 12.30
Missiv Beställar- utförarmodellen i Borås Stad – Administrativa tjänster.pdföppnas i nytt fönster 135.2 kB 2017-06-28 12.30
Svar på Beställar- utförarmodellen– Administrativa tjänster från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 91.5 kB 2017-06-28 12.30

Föreningsbidrag

Syftet med granskningen är att bedöma om Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad har tillräcklig intern kontroll för hantering av föreningsbidrag.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Föreningsbidrag.pdföppnas i nytt fönster 79 kB 2017-02-06 15.12
Kortrapport föreningsbidrag.pdföppnas i nytt fönster 78.7 kB 2017-02-06 15.12

Färdtjänst

Stadsrevisionen har granskat färdtjänsten i Borås Stad. Syftet med granskningen är att bedöma om färdtjänstverksamhetens interna kontroll är tillräcklig.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kortrapport Färdtjänst.pdföppnas i nytt fönster 90 kB 2017-02-06 15.15
Missiv färdtjänst.pdföppnas i nytt fönster 76.9 kB 2017-02-06 15.15
Svar på Färdtjänst från Tekniska nämnden.pdföppnas i nytt fönster 64.2 kB 2017-02-06 15.15

Personlig assistans enligt LSS i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat verksamheten personlig assistans med inriktning på den del som utreds, beviljas och verkställs av Borås stad.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport Granskning av personliga assistansen i Borås.pdföppnas i nytt fönster 114.1 kB 2017-02-06 15.18
Rapportsammandrag personlig assistans.pdföppnas i nytt fönster 86.9 kB 2017-02-06 15.18
Missiv personlig assistans.pdföppnas i nytt fönster 80.3 kB 2017-02-06 15.18
Svar på Personlig assistans från Sociala omsorgsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 102.6 kB 2017-02-06 15.18
Svar på Personlig assistans från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 106.5 kB 2017-02-06 15.18

Hantering av stadens konst

Syftet med granskningen är att bedöma om Kulturnämnden i Borås Stad har tillräcklig intern kontroll över konstinnehavet, en konstsamling som efter många års förvärvande uppgår till betydande värde.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kortrapport Hantering av stadens konst.pdföppnas i nytt fönster 83.9 kB 2017-02-06 15.23
Missiv Hantering av stadens konst.pdföppnas i nytt fönster 85 kB 2017-02-06 15.23
Svar på hantering av stadens konst från Kulturnämnden.pdföppnas i nytt fönster 94.7 kB 2017-02-06 15.21
Bilagor 1-3 Hantering av stadens konst.pdföppnas i nytt fönster 328.9 kB 2017-02-06 15.22

Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges beslut

Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens uppföljning och återrapportering av
Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag till nämnder och styrelser.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionsrapporter 2015

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol