Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Revisionsrapporter 2016

Här hittar du revisionsrapporter för 2016. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så kan du kontakta revisionskontoret.

Årsrapport

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrev_årsrapport2016.pdföppnas i nytt fönster 5.1 MB 2018-05-14 14.49

Kvaliteten i förskoleklass och fritidshem

Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskoleklass och fritidshem.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport Kvaliteten i fritidshem och förskoleklassverksamheterna 20170515.pdföppnas i nytt fönster 314.2 kB 2017-05-17 14.28
Rapportsammandrag kvaliteten i förskoleklass och fritidshem.pdföppnas i nytt fönster 82 kB 2017-01-31 12.29
Missiv Kvaliteten i förskoleklass och fritidshem.pdföppnas i nytt fönster 106.9 kB 2017-01-31 12.30
Svar på Kvalitet i förskoleklass och fritidshem från Grundskolenämnden.pdföppnas i nytt fönster 76.3 kB 2017-05-17 14.30
Svar på Kvaliteten i förskoleklass och fritidshem från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 285.1 kB 2017-09-20 10.49

Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad. Granskningen visar att målsättningarna i Program mot hemlöshet inte nås och att verksamheten mot hemlöshet och med boendelösningar inte är ändamålsenlig.

Personalpolitiken i de kommunala bolagen

Syftet med rapporten är att granska om Borås Stads personalpolitik så som den uttrycks i Borås Stads personalpolitiska program är ändamålsenlig, och vilka förutsättningar de kommunala bolagen har att nå de personalpolitiska målsättningarna.

Kvaliteten i förskola och pedagogisk omsorg

Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskola och pedagogisk omsorg.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport Kvaliteten i förskoleverksamheten.pdföppnas i nytt fönster 539.4 kB 2017-09-20 11.00
Rapportsammandrag kvaliteten i förskoleverksamheten.pdföppnas i nytt fönster 94.6 kB 2017-09-20 11.00
Missiv_Kvaliteten i förskolan.pdföppnas i nytt fönster 212.9 kB 2017-09-20 11.00
Svar på Kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 285.1 kB 2017-09-20 10.56
Svar 2 på Kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 65.5 kB 2017-12-13 13.54

Elevdokumentationen i Borås Stads grundskolor

Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentation inom grundskolan är ändamålsenlig.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport Elevdokumentation.pdföppnas i nytt fönster 531.8 kB 2017-01-26 14.55
Rapportsam Elevdokumentation.pdföppnas i nytt fönster 114.7 kB 2017-01-26 14.55
Missiv Elevdokumentation.pdföppnas i nytt fönster 113 kB 2017-01-26 14.55
Svar på elevdokumentation från SDN Norr.pdföppnas i nytt fönster 161.4 kB 2017-02-02 14.13
Svar på elevdokumentation från SDN Väster.pdföppnas i nytt fönster 105.4 kB 2017-02-02 14.13
Svar på elevdokumentation från SDN Öster.pdföppnas i nytt fönster 78.1 kB 2017-02-02 14.13

Granskning av rutiner för externa hyror

Stadsrevisionen har granskat om den interna kontrollen för hantering av hyresavtal med externa hyresgäster är tillräcklig.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport Granskning av rutiner för externa hyror.pdföppnas i nytt fönster 244.9 kB 2017-01-26 15.33
Rapportsammandrag Rutiner för externa hyror.pdföppnas i nytt fönster 83.7 kB 2017-01-26 15.33
Missiv Rutiner för externa hyror.pdföppnas i nytt fönster 94.8 kB 2017-01-26 15.33
Svar på Granskning av rutiner för externa hyror från Lokalförsörjningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 367.1 kB 2017-04-10 10.16

Styrning av de kommunala bolagen

Stadsrevisionen har granskat om styrningen av de kommunala bolagen är ändamålsenlig.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport Styrning av de kommunala bolagen.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2017-04-26 15.37
Rapportsam Styrning av de kommunala bolagen.pdföppnas i nytt fönster 95.7 kB 2017-04-26 15.37
Missiv Styrning av de kommunala bolagen KS.pdföppnas i nytt fönster 106.6 kB 2017-04-26 15.37
Missiv Styrning av de kommunala bolagen bolag.pdföppnas i nytt fönster 247.3 kB 2017-04-26 15.37
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 104 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Borås Stadshus AB .pdföppnas i nytt fönster 91.2 kB 2017-04-26 15.37
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från AB Bostäder.pdföppnas i nytt fönster 68.4 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Sandhultsbostäder.pdföppnas i nytt fönster 208.7 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Toarpshus.pdföppnas i nytt fönster 195.4 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från BEMAB.pdföppnas i nytt fönster 178.1 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Borås Waste recovery.pdföppnas i nytt fönster 39.3 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från BLAB.pdföppnas i nytt fönster 62.6 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Borås kommuns Parkerings AB.pdföppnas i nytt fönster 540.7 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Boråsborås TME.pdföppnas i nytt fönster 113.8 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Djurparken.pdföppnas i nytt fönster 20.2 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Industribyggnader i Borås AB.pdföppnas i nytt fönster 116.9 kB 2017-04-26 15.31

Borås Stads flyktingmottagande

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter som berör flyktingmottagningen.

Detaljplaneprocessen

Stadsrevisionen har granskat om Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning av detaljplaneprocessen, och om den interna kontrollen inom Samhällsbyggnadsnämnden är tillräcklig

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport detaljplaneprocessen.pdföppnas i nytt fönster 264 kB 2017-02-02 13.35
Rapportsammandrag detaljplaneprocessen.pdföppnas i nytt fönster 154.2 kB 2017-02-02 13.35
Missiv Detaljplaneprocessen.pdföppnas i nytt fönster 65.6 kB 2017-02-02 13.35
Svar på Detaljplaneprocessen från Samhällsbyggnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 57 kB 2017-02-02 14.04
Svar på Detaljplaneprocessen från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 72.8 kB 2017-02-02 14.04

Orangeriet

Stadsrevisionen har granskat om verksamheten i Orangeriet följer Kommunfullmäktiges beslut och om den interna kontrollen i Lokalförsörjningsnämnden och Miljö- och konsumentnämden är tillräcklig.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport Orangeriet.pdföppnas i nytt fönster 255.3 kB 2017-02-02 14.01
Rapportsammandrag Orangeriet.pdföppnas i nytt fönster 80.1 kB 2017-02-02 14.01
Missiv Orangeriet.pdföppnas i nytt fönster 66.1 kB 2017-02-02 14.01
Svar från Miljö- och konsumentnämnden Orangeriet.pdföppnas i nytt fönster 170 kB 2017-02-02 14.01
Svar på Orangeriet Lokalförsörjningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 541.2 kB 2017-02-02 14.01
Svar på Orangeriet från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 308.6 kB 2017-02-02 14.01

Godmanskap i Borås Stad

Syftet med granskningen är att bedöma om Överförmyndarnämnden i Borås Stad har en tillräcklig intern kontroll när det gäller rekrytering och uppföljning av ställföreträdare.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kortrapport Godmanskap.pdföppnas i nytt fönster 86.5 kB 2017-04-26 11.44
Missiv Godmanskap.pdföppnas i nytt fönster 65.5 kB 2017-04-26 11.44
Svar på Godmanskap från Överförmyndarnämnden.pdföppnas i nytt fönster 444.5 kB 2017-04-26 11.44

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionsrapporter 2016

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol