Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Revisionsrapporter 2016

Här hittar du revisionsrapporter för 2016. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så kan du kontakta revisionskontoret.

Årsrapport

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrev_årsrapport2016.pdfPdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. 5.1 MB 2018-05-14 14.49

Kvaliteten i förskoleklass och fritidshem

Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskoleklass och fritidshem.

Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad. Granskningen visar att målsättningarna i Program mot hemlöshet inte nås och att verksamheten mot hemlöshet och med boendelösningar inte är ändamålsenlig.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport hemlöshet och sociala boendelösningar.pdfPdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2017-01-31 12.25
Rapportsammandrag Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad.pdfPdf, 156.5 kB, öppnas i nytt fönster. 156.5 kB 2017-01-31 12.25
Missiv hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad.pdfPdf, 211.6 kB, öppnas i nytt fönster. 211.6 kB 2017-02-02 10.01
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdfPdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster. 93 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Sociala Omsorgsnämnden.pdfPdf, 123.1 kB, öppnas i nytt fönster. 123.1 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Arbetslivsnämnden.pdfPdf, 91.2 kB, öppnas i nytt fönster. 91.2 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Miljö- och konsumentnämnden.pdfPdf, 85.3 kB, öppnas i nytt fönster. 85.3 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Överförmyndarnämnden.pdfPdf, 132.1 kB, öppnas i nytt fönster. 132.1 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Lokalförsörjningsnämnden.pdfPdf, 142.7 kB, öppnas i nytt fönster. 142.7 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från AB Bostäder.pdfPdf, 153.6 kB, öppnas i nytt fönster. 153.6 kB 2017-05-17 15.10
Svar på Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad från Kommunstyrelsen.pdfPdf, 358.9 kB, öppnas i nytt fönster. 358.9 kB 2017-09-20 10.51

Personalpolitiken i de kommunala bolagen

Syftet med rapporten är att granska om Borås Stads personalpolitik så som den uttrycks i Borås Stads personalpolitiska program är ändamålsenlig, och vilka förutsättningar de kommunala bolagen har att nå de personalpolitiska målsättningarna.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport_personalpolitiken i de kommunala bolagen.pdfPdf, 474.1 kB, öppnas i nytt fönster. 474.1 kB 2017-10-19 15.30
Rapportsammandrag personalpolitiken i de kommunala bolagen.pdfPdf, 128.3 kB, öppnas i nytt fönster. 128.3 kB 2017-10-19 15.30
Missiv_KS personalpolitiken i bolagen.pdfPdf, 117.2 kB, öppnas i nytt fönster. 117.2 kB 2017-10-19 15.30
Missiv_styrelser personalpolitiken i bolagen.pdfPdf, 107.4 kB, öppnas i nytt fönster. 107.4 kB 2017-10-19 15.30
Svar på Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen från Kommunstyrelsen.pdfPdf, 99.5 kB, öppnas i nytt fönster. 99.5 kB 2017-10-19 15.28
Svar på Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen från BEMAB.pdfPdf, 347.1 kB, öppnas i nytt fönster. 347.1 kB 2017-10-19 15.28
Svar på Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen från AB Bostäder.pdfPdf, 71.8 kB, öppnas i nytt fönster. 71.8 kB 2017-10-19 15.28
Svar på Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen från BoråsBorås TME.pdfPdf, 78.1 kB, öppnas i nytt fönster. 78.1 kB 2017-10-19 15.28
Svar på Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen från Viskaforshem.pdfPdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. 4.1 MB 2017-10-19 15.28
Svar på Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen från Fribo.pdfPdf, 379.1 kB, öppnas i nytt fönster. 379.1 kB 2017-10-19 15.28
Svar på Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen från Borås Lokaltrafik .pdfPdf, 236.2 kB, öppnas i nytt fönster. 236.2 kB 2017-10-19 15.28

Kvaliteten i förskola och pedagogisk omsorg

Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskola och pedagogisk omsorg.

Elevdokumentationen i Borås Stads grundskolor

Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentation inom grundskolan är ändamålsenlig.

Granskning av rutiner för externa hyror

Stadsrevisionen har granskat om den interna kontrollen för hantering av hyresavtal med externa hyresgäster är tillräcklig.

Styrning av de kommunala bolagen

Stadsrevisionen har granskat om styrningen av de kommunala bolagen är ändamålsenlig.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport Styrning av de kommunala bolagen.pdfPdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2017-04-26 15.37
Rapportsam Styrning av de kommunala bolagen.pdfPdf, 95.7 kB, öppnas i nytt fönster. 95.7 kB 2017-04-26 15.37
Missiv Styrning av de kommunala bolagen KS.pdfPdf, 106.6 kB, öppnas i nytt fönster. 106.6 kB 2017-04-26 15.37
Missiv Styrning av de kommunala bolagen bolag.pdfPdf, 247.3 kB, öppnas i nytt fönster. 247.3 kB 2017-04-26 15.37
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Kommunstyrelsen.pdfPdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster. 104 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Borås Stadshus AB .pdfPdf, 91.2 kB, öppnas i nytt fönster. 91.2 kB 2017-04-26 15.37
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från AB Bostäder.pdfPdf, 68.4 kB, öppnas i nytt fönster. 68.4 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Sandhultsbostäder.pdfPdf, 208.7 kB, öppnas i nytt fönster. 208.7 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Toarpshus.pdfPdf, 195.4 kB, öppnas i nytt fönster. 195.4 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från BEMAB.pdfPdf, 178.1 kB, öppnas i nytt fönster. 178.1 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Borås Waste recovery.pdfPdf, 39.3 kB, öppnas i nytt fönster. 39.3 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från BLAB.pdfPdf, 62.6 kB, öppnas i nytt fönster. 62.6 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Borås kommuns Parkerings AB.pdfPdf, 540.7 kB, öppnas i nytt fönster. 540.7 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Boråsborås TME.pdfPdf, 113.8 kB, öppnas i nytt fönster. 113.8 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Djurparken.pdfPdf, 20.2 kB, öppnas i nytt fönster. 20.2 kB 2017-04-26 15.31
Svar på Styrning av de kommunala bolagen från Industribyggnader i Borås AB.pdfPdf, 116.9 kB, öppnas i nytt fönster. 116.9 kB 2017-04-26 15.31

Borås Stads flyktingmottagande

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter som berör flyktingmottagningen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport flyktingmottagande.pdfPdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2017-01-26 16.34
Rapportsammandrag Flyktingmottagande.pdfPdf, 139.7 kB, öppnas i nytt fönster. 139.7 kB 2017-01-26 16.34
Missiv Flyktingmottagande till nämnder.pdfPdf, 72 kB, öppnas i nytt fönster. 72 kB 2017-01-26 16.34
Missiv Flyktingmottagande Bolag.pdfPdf, 72.2 kB, öppnas i nytt fönster. 72.2 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från Kommunstyrelsen.pdfPdf, 76.5 kB, öppnas i nytt fönster. 76.5 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från Arbetslivsnämnden.pdfPdf, 65.3 kB, öppnas i nytt fönster. 65.3 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från SDN Väster.pdfPdf, 148.9 kB, öppnas i nytt fönster. 148.9 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från SDN Norr.pdfPdf, 142.3 kB, öppnas i nytt fönster. 142.3 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från SDN Öster.pdfPdf, 79.2 kB, öppnas i nytt fönster. 79.2 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från Utbildningsnämnden.pdfPdf, 138.7 kB, öppnas i nytt fönster. 138.7 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från Lokalförsörjningsnämnden.pdfPdf, 192.2 kB, öppnas i nytt fönster. 192.2 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från Samhällsbyggnadsnämnden.pdfPdf, 57.9 kB, öppnas i nytt fönster. 57.9 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från AB Bostäder.pdfPdf, 16.4 kB, öppnas i nytt fönster. 16.4 kB 2017-01-26 16.34
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande från Fristadbostäder AB.pdfPdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. 115 kB 2017-01-26 16.34

Detaljplaneprocessen

Stadsrevisionen har granskat om Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning av detaljplaneprocessen, och om den interna kontrollen inom Samhällsbyggnadsnämnden är tillräcklig

Orangeriet

Stadsrevisionen har granskat om verksamheten i Orangeriet följer Kommunfullmäktiges beslut och om den interna kontrollen i Lokalförsörjningsnämnden och Miljö- och konsumentnämden är tillräcklig.

Godmanskap i Borås Stad

Syftet med granskningen är att bedöma om Överförmyndarnämnden i Borås Stad har en tillräcklig intern kontroll när det gäller rekrytering och uppföljning av ställföreträdare.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kortrapport Godmanskap.pdfPdf, 86.5 kB, öppnas i nytt fönster. 86.5 kB 2017-04-26 11.44
Missiv Godmanskap.pdfPdf, 65.5 kB, öppnas i nytt fönster. 65.5 kB 2017-04-26 11.44
Svar på Godmanskap från Överförmyndarnämnden.pdfPdf, 444.5 kB, öppnas i nytt fönster. 444.5 kB 2017-04-26 11.44

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionsrapporter 2016

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol