Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Revisionsrapporter 2017

Här hittar du revisionsrapporter för 2017. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så får du gärna kontakta revisionskontoret.

Årsrapport

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrevisionens årsrapport 2017.pdföppnas i nytt fönster 4.3 MB 2020-04-27 13.06

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2017

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2017. Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse för resultat och ställning.


Arbetsmarknadsinsatser i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat arbetsmarknadsinsatser i Borås Stad för att undersöka om de kommunala arbetsmarknadsinsatserna är ändamålsenliga.


Personalomsättning i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Personalomsättning i Borås Stad för att undersöka kompetensförsörjningen ur ett personalekonomiskt perspektiv och dess ändamålsenlighet.

Samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter som berör Samhällsplanering och bostadsbyggande.

Jämställdhet och mångfald i förenings- och kulturlivet

Stadsrevisionen har granskat jämställdhet och mångfald i förenings- och kulturlivet för barn och unga.

Granskning av budgetprocessen i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads budgetprocess för att undersöka om den är ändamålsenlig med avseende på styrningen av stadens verksamheter.

Granskning av delårsrapport januari-augusti 2017

Första revisorsgruppen har granskat Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2017. Vår bedömning baseras
på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig
granskning av kommunens bokslut och den sammanställda redovisningen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskning av delårsrapport januari-augusti 2017.pdföppnas i nytt fönster 4.3 MB 2017-12-04 15.54
Missiv Borås Stads delårsrapport 2017.pdföppnas i nytt fönster 124.7 kB 2017-12-04 15.54

Informationssäkerhet

Stadsrevisionen har granskat informationssäkerheten i Borås Stad. Den sammantagna bedömningen är att den interna kontrollen avseende informationssäkerheten inte är tillräcklig.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport Informationssäkerhet.pdföppnas i nytt fönster 294.2 kB 2017-10-10 13.46
Rapportsammandrag Informationssäkerhet.pdföppnas i nytt fönster 144 kB 2017-10-10 13.46
Missiv - Informationssäkerhet.pdföppnas i nytt fönster 74.3 kB 2017-10-10 13.46
Svar på rapport Informationssäkerhet från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 54.1 kB 2018-01-23 16.20
Svar på rapport Informationssäkerhet från Vård- och äldrenämnden.pdföppnas i nytt fönster 55.6 kB 2018-01-23 16.20
Svar på rapport Informationssäkerhet från Servicenämnden.pdföppnas i nytt fönster 485.7 kB 2018-01-23 16.20

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2016

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2016. Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse för resultat och ställning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport BS årsredovisning 2016.pdföppnas i nytt fönster 4.3 MB 2017-04-26 11.52
Missiv ÅR 2016.pdföppnas i nytt fönster 82.2 kB 2017-04-26 11.52
Svar på Granskning av Borås Stads årsredovisning 2016 från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 147.2 kB 2017-09-20 10.45

Kvaliteten i förskoleklass och fritidshem

Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskoleklass och fritidshem.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport Kvaliteten i fritidshem och förskoleklassverksamheterna 20170515.pdföppnas i nytt fönster 314.2 kB 2017-05-17 14.28
Rapportsammandrag kvaliteten i förskoleklass och fritidshem.pdföppnas i nytt fönster 82 kB 2017-01-31 12.29
Missiv Kvaliteten i förskoleklass och fritidshem.pdföppnas i nytt fönster 106.9 kB 2017-01-31 12.30
Svar på Kvalitet i förskoleklass och fritidshem från Grundskolenämnden.pdföppnas i nytt fönster 76.3 kB 2017-05-17 14.30
Svar på Kvaliteten i förskoleklass och fritidshem från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 285.1 kB 2017-09-20 10.49

Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad. Granskningen visar att målsättningarna i Program mot hemlöshet inte nås, och att verksamheten mot hemlöshet och med boendelösningar inte är ändamålsenlig.

Prenumerera

Fyll i din e-postadress nedan om du vill få notifieringar när nya rapporter publiceras.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionsrapporter 2017

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol