Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Revisionsrapporter 2019

Här hittar du revisionsrapporter för 2019. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så får du gärna kontakta revisionskontoret.

Årsrapport

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrevisionens årsrapport 2019.pdföppnas i nytt fönster 4.6 MB 2020-04-27 09.45

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2019. Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse för resultat och ställning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019.pdföppnas i nytt fönster 68.5 kB 2020-04-27 09.40
Rapport Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2020-04-27 09.40

Uppföljande granskning av elevdokumentation i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av elevdokumentation i Borås Stad.
Syftet med granskningen var att genomföra en uppföljning av tidigare granskning inom området som Stadsrevisionen genomförde 2016 samt att belysa hur väl arbetet inom området fungerar idag.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Uppföljande granskning av elevdokumentation i Borås Stad.pdföppnas i nytt fönster 71.4 kB 2020-02-27 11.32
Kortrapport - Uppföljande granskning av elevdokumentation i Borås Stad.pdföppnas i nytt fönster 197.9 kB 2020-02-27 11.32

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder.pdföppnas i nytt fönster 70.7 kB 2020-02-26 10.40
Rapportsammandrag - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder.pdföppnas i nytt fönster 132.3 kB 2020-02-26 10.41
Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder.pdföppnas i nytt fönster 665.1 kB 2020-02-26 10.41

Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga.pdföppnas i nytt fönster 72 kB 2020-02-24 11.06
Rapportsammandrag Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga.pdföppnas i nytt fönster 113.2 kB 2020-02-24 11.06
Rapport Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga.pdföppnas i nytt fönster 179.3 kB 2020-02-24 11.07

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad

Stadsrevisionen i Borås Stad har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Taxor och avgifter.pdföppnas i nytt fönster 63.4 kB 2020-02-24 10.36
Rapportsammandrag Taxor och avgifter.pdföppnas i nytt fönster 108.7 kB 2020-02-24 10.36
Revisionsrapport Taxor och avgifter.pdföppnas i nytt fönster 773 kB 2020-02-24 10.36

Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom tekniska nämnder i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Styrning och uppföljning av privata utförare - tekniska nämnder.pdföppnas i nytt fönster 60.1 kB 2020-01-22 13.58
Rapportsammandrag Styrning och uppföljning av privata utförare - tekniska nämnder.pdföppnas i nytt fönster 143.4 kB 2020-01-22 15.55
Rapport Styring och uppföljning av privata utförare - teknsika nämnder.pdföppnas i nytt fönster 369.4 kB 2020-01-22 16.13

Övergripande krisberedskap i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads övergripande krisberedskap. Syftet med
granskningen var att granska om Borås Stads övergripande krisberedskapsarbete är ändamålsenligt.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv_KS_krisberedskap.pdföppnas i nytt fönster 68.7 kB 2019-11-18 13.17
Rapportsammandrag_krisberedskap.pdföppnas i nytt fönster 116.9 kB 2019-11-18 13.17
Rapport Krisberedskap.pdföppnas i nytt fönster 745.1 kB 2019-11-18 13.17
Svar på revisionsrapport - Övergripande krisberedskap i Borås Stad från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 91.5 kB 2020-04-24 12.48

Granskning av Borås Stads delårsrapport 2019 januari–augusti 2019

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2019.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Delårsbokslut 2019.pdföppnas i nytt fönster 65.5 kB 2019-11-18 13.50
Rapport Granskning av BS delårsrapport 2019.pdföppnas i nytt fönster 312.9 kB 2019-11-18 13.50
Svar på revisionsrapport - granskning av Borås Stads delårsrapport januari - augusti 2019 från Kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 47.8 kB 2020-03-10 11.26

Uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption. Syftet med granskningen var följa upp granskningsresultaten från Stadsrevisionens rapport från 2013 och genomföra en nulägesanalys av hur Borås Stads arbete inom området ser ut 2019.

Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Syftet med granskningen var att genomföra uppföljning av tidigare granskningar inom området som Stadsrevisionen genomförde 2014 och 2015 samt att belysa hur väl modellen fungerar idag.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-05-28 13.23

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionsrapporter 2019

g q n C