Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 25 november 2022.

Inkomna handlingar

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2022-11-25

IN

Sociala omsorgsnämnden

9. Redovisning av ej verkställda gynnade beslut enligt SoL och LSS t.o.m 30 september 2022 från Sociala omsorgsnämnden

Jon Hjärne

2022-00190 Pdf, 258.4 kB.

2022-11-25

IN

Sociala omsorgsnämnden

15. Yttrande över remiss - Riktlinjer delaktighet och inflytande för medborgare från Sociala omsorgsnämnden

Emma Lingefelt

2022-00667 Pdf, 150 kB.

2022-11-25

IN

Sociala omsorgsnämnden

4. Budgetuppföljning t.o.m. oktober 2022 från Sociala omsorgsnämnden

Roger Kardell

2022-00869 Pdf, 301.4 kB.

2022-11-25

IN

Kulturnämnden

14. Yttrande över remiss - Riktlinjer delaktighet och inflytande för medborgare från Kulturnämnden

Emma Lingefelt

2022-00667 Pdf, 153 kB.

2022-11-25

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

1. Information från Samhällsbyggnadsnämnden om utredning avseende: Olovlig åtgärd lov ej sökt, staket vid tomtgräns på fastigheten Tiden 6 (Nanogatan 10)BN 2022-002335

Ärendefördelning Mark o exploatering

2022-00894 Pdf, 122 kB.

2022-11-24

IN

Miljö- och konsumentnämnden

13. Yttrande över remiss - Riktlinjer delaktighet och inflytande för medborgare från Miljö- och konsumentnämnden

Emma Lingefelt

2022-00667 Pdf, 1.3 MB.

2022-11-24

IN

Miljö- och konsumentnämnden

1. Miljörapport 2022 Tertial 2 från Miljö- och konsumentnämnden

Monica Lindqvist

2022-00658 Pdf, 1.9 MB.

2022-11-25

IN

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp Medborgarinflytande

9. Protokoll från Kommunfullmäktiges beredningsgrupp Medborgarinflytande den 14 oktober 2022

Johanna Armå

2022-00128 Pdf, 1 MB.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan