Meny

Meny

Kommunstyrelsen, sammanträde 2019-06-17 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid: 2019-06-17 14.00
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Publiceras efter sammanträdet

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2019-06-17.pdf 13.2 MB 2019-06-12 12.28
Delegationsbeslut 2019-06-17.pdf 3 MB 2019-06-07 10.35
Kommunstyrelsen-2019-06-17 Del 1.pdf 97.6 MB 2019-06-12 12.51
Kommunstyrelsen-2019-06-17 Del 2.pdf 90.9 MB 2019-06-12 12.52

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
V E7 20190617.docx 42.6 kB 2019-06-17 13.19
V KU3 mr 20190617.docx 43.4 kB 2019-06-17 13.19
V tilläggsförslag kc5 revisionsrapport ärendeberedning 20190617.docx 43.6 kB 2019-06-17 13.19
V återremiss KU2 20190617.docx 43.3 kB 2019-06-17 13.19
2019-06-17 Alt förslag KD Beslut E6.docx 40.8 kB 2019-06-17 13.20
2019-06-17 Alt förslag M Beslut E6.docx 41 kB 2019-06-17 13.20
2019-06-17 Alt förslag M+KD E3.docx 41.5 kB 2019-06-17 13.20
2019-06-17 Alt förslag M+KD E6 textyrkande.docx 14.8 kB 2019-06-17 13.20
2019-06-17 Alt förslag M+KD KC5.docx 65.8 kB 2019-06-17 13.20
2019-06-17 Alt förslag M+KD KC6.docx 41.6 kB 2019-06-17 13.20
2019-06-17 Alt förslag M+KD KU2.docx 39.7 kB 2019-06-17 13.20
2019-06-17 Alt förslag M+KD SP5.docx 43.2 kB 2019-06-17 13.20
E6 Tilläggsyrkande SD.pdf 73.9 kB 2019-06-17 14.08
E7 Alternativt förslag SD.pdf 496.3 kB 2019-06-17 14.08
KC5 Återremiss SD.pdf 342.1 kB 2019-06-17 14.08
KC6 Återremiss SD.pdf 340.9 kB 2019-06-17 14.08
SP3 Alternativt förslag SD.pdf 208.3 kB 2019-06-17 14.08
SP4 Alternativt förslag SD.pdf 76.8 kB 2019-06-17 14.08
SP7 Alternativt förslag SD.pdf 66.3 kB 2019-06-17 14.08

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-06-17 Initiativärende för att se över LOV ersättningen M+KD.docx 92.8 kB 2019-06-17 13.21
initiativärende V 20190617.docx 31.6 kB 2019-06-17 13.21

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-06-17 KU2 Protokollsanteckning M+KD.docx 94.2 kB 2019-06-17 13.22
2019-06-17 Protokollsanteckning E2 M + KD.docx 92.6 kB 2019-06-17 13.22
E4 Protokollsanteckning SD.pdf 349.5 kB 2019-06-17 14.10

 

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Publiceras efter sammanträdet

Kommunstyrelsen sammanträder

Senast ändrad: 2019-06-17 13.22

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-06-17 14.00

g q n C