Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen den 2021-06-21 Anmälningsärenden.pdfPdf, 23.8 MB. 23.8 MB 2021-06-11 13.29
Kommunstyrelsen den 2021-06-21 Delegationsbeslut.pdfPdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2021-06-11 12.05
Kommunstyrelsen den 2021-06-21 Handlingar.pdfPdf, 115.5 MB. 115.5 MB 2021-06-17 09.34

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2021-00480 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2021-00487 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Hållbarhetsklivet - Borås Stad ansluter sig
  Dnr 2021-00067 3.6.9.0 Programområde 5
 5. Kc2 Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet i Borås
  Dnr 2021-00493 1.1.1.4 Programområde 1
 6. Kc3 Ytterligare undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service
  Dnr 2020-00436 2.1.1.0 Programområde 1
 7. Kc4 Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna Borås
  Dnr 2021-00515 1.1.1.4 Programområde 1
 8. K1 Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg UEFA Europa Conference League 2021.
  Dnr 2021-00499 2.9.1.1 Programområde 1
 9. KU1 Ung i Borås - Lupp 2020
  Dnr 2019-01111 1.1.6.4 Programområde 3
 10. KU2 Stänga ner WiFi i Borås Stads verksamheter
  Dnr 2021-00364 2.2.3.0 Programområde 1
 11. M1 Försäljning av del av fastigheten Gässlösa 5:1, Kristineberg, Gisseberget
  Dnr 2021-00497 3.1.2.2 Programområde 4
 12. M2 Försäljning av 7672 kvm av fastigheterna Torpa-Hestra 4:1 och Viared 7:1, Verkstadsgatan Ramnaslätt
  Dnr 2021-00398 3.1.2.2 Programområde 4
 13. M3 Friköp av tomträtten till Sandhult 1:98, Sandhult
  Dnr 2021-00543 3.1.2.6 Programområde 4
 14. E1 Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst
  Dnr 2021-00366 3.4.4.1 Programområde 1
 15. E2 Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2020
  Dnr 2021-00486 1.2.4.1 Programområde 1
 16. E3 Fråga om hantering av övervältringskostnader
  Dnr 2020-00947 1.2.4.1 Programområde 1
 17. E4 Delårsrapport januari - april 2021
  Dnr 2021-00469 1.2.4.1 Programområde 1
 18. E5 Budgetramar 2022
  Dnr 2021-00038 1.2.4.1 Programområde 1
 19. N1 Tydliggöra arbetet med landsbygdsutveckling. (Budgetuppdrag 2019)
  Dnr 2019-00157 3.4.1.2 Programområde 4
 20. SP1 Begäran om kommunalt övertagande av Nabbamotet inklusive brokonstruktion
  Dnr 2020-00461 3.1.1.0 Programområde 5
 21. SP2 Remissvar om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som regionplaneorgan
  Dnr 2021-00287 1.1.2.1 Programområde 4
 22. SP3 Granskningsyttrande över detaljplan Byttorp, Byttorpsvall 23
  Dnr 2018-00208 3.1.1.1 Programområde 4
 23. SP4 Utöka naturreservatet Rya åsar
  Dnr 2019-00462 3.2.1.4 Programområde 4
 24. SP5 Svar på frågor inför Västtrafiks Trafikplan 2023
  Dnr 2021-00227 3.3.4.0 Programområde 1
 25. SP6 Granskningsyttrande 2 över detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl
  Dnr 2015-00434 214 Programområde 4
 26. SP7 Medfinansierings- och samverkansavtal mellan Trafikverket och Borås Stad– åtgärder i Nabbamotet, väg 40, samt på Viaredsvägen, väg 1637, Borås
  Dnr 2021-00554 3.3.6.0 Programområde 5
 27. SP8 Samrådssvar på begäran om detaljplan för del av Viared 8:118 (Viared 5:1 Segloravägen)
  Dnr 2019-01027 3.1.1.1 Programområde 4
 28. Ki1 Svar på motion av Lars Gunnar Comén (M) och Martin Nilsson (M): Stärkta upphandlingsprocesser för ett bättre företagsklimat
  Dnr 2021-00238 1.1.1.1 Programområde 5
 29. Ki2 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Stärk Borås Stads upphandling
  Dnr 2020-00511 2.5.1.0 Programområde 5
Kommunstyrelsen sammanträder

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-06-21 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol