Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-12-05 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sändning från sammanträdet

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-12-05.pdf Pdf, 803.1 kB. 803.1 kB 2022-12-19 13.40
Kommunstyrelsens protokoll 2022-12-05 Bilagor.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2022-12-19 13.41

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-12-05 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 13.6 MB. 13.6 MB 2022-11-25 10.27
Kommunstyrelsen 2022-12-05 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 835.3 kB. 835.3 kB 2022-11-25 10.27
Kommunstyrelsen 2022-12-05 Handlingar.pdf Pdf, 110.2 MB. 110.2 MB 2022-12-05 10.24

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00832 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00833 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Val till Kommunstyrelsen mandatperiod 2023-2026
  Dnr 2022-00042 1.1.1.3 Programområde 1
 5. Kc1 Inrättande av Digitaliserings- och innovationsråd
  Dnr 2022-00865 1.1.3.0 Programområde 1
 6. Kc2 Inrättande av Klimatråd
  Dnr 2022-00866 1.1.3.0 Programområde 1
 7. Kc3 Inrättande av Upphandlingsråd
  Dnr 2022-00867 1.1.3.0 Programområde 1
 8. Kc4 Inrättande av Kollektivtrafikråd
  Dnr 2022-00868 1.1.3.0 Programområde 1
 9. KU1 Revidering av rådens reglementen
  Dnr 2022-00694 1.2.2.2 Programområde 2
 10. M1 Försäljning av fastigheten Makrillen 11 vid Brodalsmotet, Kyrkängsgatan/Varbergsvägen
  Dnr 2022-00805 3.1.2.2 Programområde 4
 11. E1 Intern kontrollplan 2023 för de kommunala bolagen
  Dnr 2022-00794 1.2.3.2 Programområde 1
 12. E2 Ombyggnad Skogslid Fristad
  Dnr 2022-00225 2.6.1.1 Programområde 3
 13. E3 Bäckängsgymnasiet Campus
  Dnr 2022-00815 2.6.1.1 Programområde 3
 14. E4 Projekteringsframställan Åshagavägens LSS
  Dnr 2022-00816 2.6.1.1 Programområde 3
 15. E5 Budget 2023 för de kommunala bolagen
  Dnr 2022-00011 1.2.4.1 Programområde 1
 16. E6 Attestrutiner Kommunstyrelsen 2023
  Dnr 2022-00782 2.4.1.0 Programområde 1
 17. E7 Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden 2023
  Dnr 2022-00682 1.2.4.0 Programområde 1
 18. E8 Taxa för den kommunala lantmäterimyndigheten
  Dnr 2022-00683 1.2.4.0 Programområde 1
 19. SP1 Klimatkontrakt 2022
  Dnr 2022-00776 3.2.1.0 Programområde 2
 20. SP2 Yttrande över Produktionsplan för samhällsbyggnads-processen 2023
  Dnr 2022-00812 3.1.1.0 Programområde 4
 21. SP3 Granskningsyttrande för detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 m.fl.
  Dnr 2021-00521 3.1.1.2 Programområde 4
 22. SP4 Överlämnande av tillsynsansvar för kommande vindkraftpark i Hedared till Länsstyrelsen
  Dnr 2019-00915 1.1.2.1 Programområde 2
 23. SP5 Svar på Remiss åtgärdsvalsstudie väg 27, Kilakorset (väg 154) - länsgräns, Svenljunga och Tranemo kommun
  Dnr 2022-00806 3.1.1.0 Programområde 4
 24. SP6 Svar på initiativärende: Tillskriv Västtrafik och begär åtgärder för att öka tillgängligheten till kollektivtrafik
  Dnr 2022-00861 3.3.4.0 Programområde 4
 25. CKS1 Revidering av policy Vårt förhållningssätt
  Dnr 2022-00808 1.1.6.1 Programområde 1

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-12-05 M+KD Alt förslag E4.docx Word, 61.3 kB. 61.3 kB 2022-12-05 13.42
2022-12-05 M+KD alt förslag SP2.docx Word, 81.1 kB. 81.1 kB 2022-12-05 13.42
2022-12-05 M+KD Alt förslag SP3.docx Word, 61.1 kB. 61.1 kB 2022-12-05 13.42
SP1_Alternativt_förslag_SD.pdf Pdf, 55.2 kB. 55.2 kB 2022-12-05 15.16
SP2_Alternativt_förslag_SD (00000002).pdf Pdf, 108.4 kB. 108.4 kB 2022-12-05 15.16
SP4_Alternativt_förslag_SD.pdf Pdf, 52.9 kB. 52.9 kB 2022-12-05 15.16

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-12-05 PROTOKOLLSANTECKNING E3 Bäckäng Campus.docx Word, 32.3 kB. 32.3 kB 2022-12-05 13.42
SP4_Protokollsanteckning_SD.pdf Pdf, 412.3 kB. 412.3 kB 2022-12-05 15.16
2022-12-05 Protokollsanteckning införande av råd.docx Word, 689.5 kB. 689.5 kB 2022-12-06 13.46
Flygbild över stadshuskvarteret.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-12-05 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol