Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-16.pdf Pdf, 575.5 kB. 575.5 kB 2023-01-24 15.36
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-16 Bilagor.pdf Pdf, 686 kB. 686 kB 2023-01-24 15.36

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-01-16 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 44.8 MB. 44.8 MB 2023-01-09 07.49
Kommunstyrelsen 2023-01-16 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2023-01-05 07.59
Kommunstyrelsen 2023-01-16 Handlingar.pdf Pdf, 77.7 MB. 77.7 MB 2023-01-12 16.08

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00900 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00901 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Regler för riksfärdtjänst
  Dnr 2022-00273 1.2.2.2 Programområde 4
 5. Kc2 Instruktioner till valda ombud inför 2023 års bolagsstämmor.
  Dnr 2022-00860 1.1.1.25 Programområde 1
 6. Kc3 Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten
  Dnr 2022-00534 1.1.1.3 Programområde 1
 7. Kc4 Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB
  Dnr 2022-00538 1.1.1.3 Programområde 1
 8. Kc5 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022
  Dnr 2022-00257 1.3.1.4 Programområde 1
 9. Kc6 Nämndbudget 2023 Kommunfullmäktige
  Dnr 2022-00852 1.2.4.1 Programområde 1
 10. Kc7 Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för kompletterande barnomsorg
  Dnr 2022-00272 1.2.2.2 Programområde 3
 11. Kc8 Lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028
  Dnr 2022-00887 2.6.1.0 Programområde 3
 12. Kc9 Förlängning av styrdokument 2023
  Dnr 2022-00917 1.2.2.0 Programområde 1
 13. KU1 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2022
  Dnr 2022-00190 3.7.2.25 Programområde 2
 14. M1 Försäljning av fastigheten Vattnet 1, Elementgatan, Viared Norra
  Dnr 2022-00944 3.1.2.2 Programområde 4
 15. M2 Försäljning av del av Pantängen 12 på Getängen
  Dnr 2022-00942 3.1.2.2 Programområde 4
 16. E1 Svar på remiss: Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen
  Dnr 2022-00908 1.1.2.1 Programområde 1
 17. E2 Delårsrapport januari-augusti 2022 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
  Dnr 2022-00848 1.2.4.1 Programområde 1
 18. E3 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
  Dnr 2022-00033 2.4.2.3 Programområde 1
 19. E4 Anslagsframställan för Äventyrets förskola
  Dnr 2022-00321 2.6.1.1 Programområde 3
 20. E5 Villkorsändring hyresavtal för Simonsland 16
  Dnr 2022-00889 2.6.1.2 Programområde 3
 21. E6 Projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola
  Dnr 2020-00104 2.6.1.1 Programområde 3
 22. E7 Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2023
  Dnr 2022-00851 2.4.3.1 Programområde 3
 23. E8 Avgift vid ansökan om godkännande av fristående förskola och utökning av befintligt tillstånd
  Dnr 2022-00870 1.1.2.25 Programområde 3
 24. E9 Anslagsframställan Björkbo LSS
  Dnr 2022-00124 2.6.1.1 Programområde 3
 25. E10 Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig verksamhet enligt LOV 2023
  Dnr 2022-00895 1.1.2.25 Programområde 2
 26. E11 Åtgärdsalternativ för slamlagunen på Gässlösa
  Dnr 2022-00948 1.1.2.1 Programområde 1
 27. E12 Intern kontrollplan 2023 för de kommunala bolagen
  Dnr 2022-00794 1.2.3.2 Programområde 1
 28. E13 Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB
  Dnr 2022-00914 1.2.4.0 Programområde 1
 29. E14 Anslagsframställan Rydsvägen LSS
  Dnr 2021-00485 2.6.1.1 Programområde 3
 30. E15 Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 2023
  Dnr 2022-00934 3.7.2.0 Programområde 2
 31. E16 Koncernbidrag år 2022 inom koncernen Borås Stadshus AB
  Dnr 2022-00913 1.2.2.3 Programområde 1
 32. SP1 Förslag till inriktningsbeslut för detaljplanearbetet för del av Osdal 2:1, verksamhetsområde Ellipsen.
  Dnr 2019-00464 3.1.1.2 Programområde 4
 33. SP2 Miljörapport 2022 Borås Stad Tertial 2
  Dnr 2022-00658 3.2.1.0 Programområde 2
 34. CKS1 Svar på initiativärende: Ta fram en lägesbild om människohandel och sexköp
  Dnr 2021-00893 1.1.6.25 Programområde 2

Alternativa förslag

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023-01-16 Protokollsanteckning E6 - Badstrandsvägens förskola.docx Word, 24.6 kB. 24.6 kB 2023-01-16 13.15
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-01-16 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol