Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-04-17.pdf Pdf, 763.7 kB. 763.7 kB 2023-04-24 11.24
Kommunstyrelsens protokoll 2023-04-17 Bilagor.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-04-24 11.24

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-04-17 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 108.7 MB. 108.7 MB 2023-04-06 08.34
Kommunstyrelsen 2023-04-17 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-04-06 08.34
Kommunstyrelsen 2023-04-17 Handlingar.pdf Pdf, 31.6 MB. 31.6 MB 2023-04-12 16.01

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00243 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00288 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Revisionsrapport - Borås Stads hantering av statsbidrag
  Dnr 2023-00122 1.2.3.3 Programområde 1
 5. Kc2 Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås
  Dnr 2023-00163 1.1.1.4 Programområde 1
 6. Kc3 Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås Stad
  Dnr 2023-00151 1.1.1.4 Programområde 1
 7. Kc4 Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna i Borås Stad
  Dnr 2023-00208 1.1.1.4 Programområde 1
 8. Kc5 Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna i Borås Stad
  Dnr 2023-00209 1.1.1.4 Programområde 1
 9. Kc6 Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna
  Dnr 2023-00230 1.1.1.4 Programområde 1
 10. Kc7 Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare
  Dnr 2023-00262 3.8.2.2 Programområde 1
 11. Kc8 Kvittering av utbetalningar från kommunens banktillgodohavanden
  Dnr 2022-00537 1.2.3.2 Programområde 1
 12. PF1 Personalekonomisk redovisning 2022
  Dnr 2023-00228 2.3.1.0 Programområde 1
 13. KU1 Svar på remiss: Remiss av SOU 2022:71 Tryggare hem för barn, Dnr Ju2023/00125
  Dnr 2023-00129 1.1.2.1 Programområde 2
 14. E1 Taxa för rengöring och brandskyddskontroll
  Dnr 2023-00225 2.8.2.2 Programområde 1
 15. E2 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
  Dnr 2023-00033 2.4.2.3 Programområde 1
 16. E3 Anslagsframställan för utbyggnad på Pantängen 25
  Dnr 2023-00310 2.4.2.0 Programområde 4
 17. E4 Årsredovisning 2022
  Dnr 2023-00039 1.2.4.1 Programområde 1
 18. SP1 Granskningsyttrande för Hultabacke 1
  Dnr 2019-00306 3.1.1.1 Programområde 4
 19. CKS1 Svar på remiss: Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga
  Dnr 2023-00086 3.2.2.0 Programområde 4

Alternativa förslag

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS230417 E4 Protokollsanteckning V Årsredovisningen.docx Word, 49.7 kB. 49.7 kB 2023-04-17 13.43

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
STRÖMSDALS TRÄDGÅRDSSTAD.docx Word, 27.2 kB. 27.2 kB 2023-04-17 13.44
Initiativärende-Livsviktigt-vatten-SD-KD.pdf Pdf, 428 kB. 428 kB 2023-04-17 13.44
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-04-17 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol