Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-09-11.pdf Pdf, 806.8 kB. 806.8 kB 2023-09-25 10.02
Kommunstyrelsens protokoll 2023-09-11 Bilagor.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-09-25 10.02

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-09-11 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 29 MB. 29 MB 2023-09-01 11.06
Kommunstyrelsen 2023-09-11 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-09-04 12.47
Kommunstyrelsen 2023-09-11 Handlingar.pdf Pdf, 123.7 MB. 123.7 MB 2023-09-11 10.16

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00604 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00603 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Fyllnadsval till Stiftelsen Bostäder för synskadade i Borås
  Dnr 2023-00042 1.1.1.3 Programområde 1
 5. Kc2 Avsiktsförklaring med Bila Tserkva i Ukraina
  Dnr 2023-00657 1.1.6.6 Programområde 1
 6. Kc3 Förfrågan om ett ökat flyktingmottagande
  Dnr 2023-00659 1.1.2.1 Programområde 1
 7. S1 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2024
  Dnr 2023-00571 1.1.1.0 Programområde 1
 8. S2 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2024
  Dnr 2023-00572 1.1.2.0 Programområde 1
 9. K1 Ansökan om marknadsföringssamarbete Fristad GoIF innebandy 2023/2024
  Dnr 2023-00559 2.9.1.1 Programområde 1
 10. K2 Marknadsföringssamarbete Borås AIK 2023
  Dnr 2023-00607 2.9.1.1 Programområde 1
 11. K3 Marknadsföringssamarbete Borås Hockey 2023
  Dnr 2023-00608 2.9.1.1 Programområde 1
 12. K4 Marknadsföringssamarbete Sjuhärads Basketbollförening 2023
  Dnr 2023-00609 2.9.1.1 Programområde 1
 13. K5 Marknadsföringssamarbete KFUM Borås Basket 2023
  Dnr 2023-00610 2.9.1.1 Programområde 1
 14. KU1 Tillitsresan - Uppföljning av arbetet
  Dnr 2023-00575 1.1.2.0 Programområde 1
 15. KU2 Svar på remiss: Uppgiftsskyldighet för myndigheter och auktoriserade sammanslutningar för förmedling av barn från utlandet samt stärkt skydd för enskildas uppgifter i Adoptionskommissionens verksamhet Socialdepartementet
  Dnr 2023-00577 1.1.2.1 Programområde 2
 16. E1 Revidering av riktlinjer för finansverksamheten samt riktlinjer för internbanken och likviditetsförvaltning
  Dnr 2023-00466 1.2.2.0 Programområde 1
 17. CKS1 Svar på remiss: Strategi och handlingsplan för personalförsörjning av deltidsbrandmän, MSB 2022-13359
  Dnr 2023-00519 2.8.2.0 Programområde 1
 18. SP1 Yttrande över samrådshandling för Enhörningen 6 och 7
  Dnr 2019-00701 3.1.1.1 Programområde 4
 19. SP2 Granskningsyttrande 3 över detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl
  Dnr 2022-00057 3.1.1.1 Programområde 4
 20. SP3 Besvarande av remiss över ansökan nätkoncession för linje för befintliga 145 kV luftledningar från Sjömarken till Gislaved
  Dnr 2023-00484 3.3.1.4 Programområde 4
 21. SP4 Svar på remiss från Klimat- och näringsdepartementet: Betänkandet Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18)
  Dnr 2023-00444 3.2.1.0 Programområde 2
 22. SP5 Yttrande över ansökan om planbesked för Villastaden, Liljedal 12
  Dnr 2022-00516 3.1.1.1 Programområde 4
 23. SP6 Ändring av detaljplan för Sparsör, Paradis 1:59
  Dnr 2022-00482 3.1.1.1 Programområde 4
 24. SP7 Uppdrag och styrgrupp för planeringsstrategi 2024 för Borås översiktsplan
  Dnr 2022-00465 3.1.1.5 Programområde 1

Alternativa förslag

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SP4 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 414.3 kB. 414.3 kB 2023-09-11 13.37

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Yttrandefrihet i Stadshuset.pdf Pdf, 418.1 kB. 418.1 kB 2023-09-08 10.58
230911 Initiativärende Borås anger inte.docx Word, 39 kB. 39 kB 2023-09-08 10.59
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-09-11 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol