Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-10-09.pdf Pdf, 488.9 kB. 488.9 kB 2023-10-11 14.13
Kommunstyrelsens protokoll 2023-10-09 Bilagor.pdf Pdf, 368 kB. 368 kB 2023-10-11 14.13

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-10-09 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 14.8 MB. 14.8 MB 2023-09-29 11.11
Kommunstyrelsen 2023-10-09 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 25.6 MB. 25.6 MB 2023-09-29 11.11
Kommunstyrelsen 2023-10-09 Handlingar.pdf Pdf, 36 MB. 36 MB 2023-10-04 11.36

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00673 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00675 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
  Dnr 2023-00336 1.3.1.4 Programområde 1
 5. Kc2 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och Emanuel Mäkinen (KD): Sälj kongresshuset
  Dnr 2023-00183 1.1.1.1 Programområde 1
 6. Kc3 Förordnande av borgerlig vigselförrättare S.B.J
  Dnr 2023-00617 3.8.2.2 Programområde 1
 7. PF1 Boråsförslaget: Friskvårdstimme för alla anställda i Borås stad
  Dnr 2022-00951 1.1.2.1 Programområde 1
 8. E1 Nytt ramverk för upplåning på kapitalmarknaden
  Dnr 2023-00611 2.4.2.0 Programområde 1
 9. SP1 Yttrande över planbesked Solskenet 3
  Dnr 2023-00606 3.1.1.1 Programområde 4
 10. SP2 Remissvar till Stadsbyggnadsnämnden om Göteborgs Stads godsplan 2024-2035
  Dnr 2023-00564 3.1.1.0 Programområde 4

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023-10-09 Alt förslag KD Kc2 Svar på motion Sälj kongresshuset.pdf Pdf, 60.9 kB. 60.9 kB 2023-10-09 09.19
2023-10-09 Alt förslag M Kc2 Svar på motion Sälj kongresshuset.docx Word, 48.1 kB. 48.1 kB 2023-10-09 09.37

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS231009 KC4 Protokollsanteckning V Initiativärende.docx Word, 49.5 kB. 49.5 kB 2023-10-09 11.02

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023-10-09 Initiativärende Lys upp ackumulatortanken i Israels färger.docx Word, 39 kB. 39 kB 2023-10-09 09.29
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-10-09 09.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol