Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-10-23.pdf Pdf, 787.8 kB. 787.8 kB 2023-10-30 10.54
Kommunstyrelsens protokoll 2023-10-23 Bilagor.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-10-30 10.54

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-10-23 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 10 MB. 10 MB 2023-10-13 12.39
Kommunstyrelsen 2023-10-23 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-10-13 12.39
Kommunstyrelsen 2023-10-23 Handlingar.pdf Pdf, 37.4 MB. 37.4 MB 2023-10-19 14.25
Budget 2024.pdf Pdf, 4.9 MB. 4.9 MB 2023-10-13 14.26
Taxor och avgifter budget 2024.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2023-10-13 14.26

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00702 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00703 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 E-handelsstaden Borås utvecklingsstöd 2023-2024
  Dnr 2023-00679 3.4.1.25 Programområde 1
 5. Kc2 Fyllnadsval av ytterligare en ledamot och en ersättare till Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening, Skogslid
  Dnr 2023-00042 1.1.1.3 Programområde 1
 6. S1 Redovisning av Boråsförslaget
  Dnr 2023-00325 1.4.2.1 Programområde 1
 7. S2 Projekt för att främja valdeltagandet i samband med val till Europaparlamentet 2024
  Dnr 2023-00682 1.4.3.2 Programområde 11
 8. K1 Marknadsföringssamarbete Fristad GoIF innebandy 2023/2024
  Dnr 2023-00559 2.9.1.1 Programområde 1
 9. K2 Marknadsföringssamarbete Borås AIK 2023
  Dnr 2023-00607 2.9.1.1 Programområde 1
 10. K3 Marknadsföringssamarbete Borås Hockey 2023
  Dnr 2023-00608 2.9.1.1 Programområde 1
 11. K4 Marknadsföringssamarbete Sjuhärads Basketbollförening 2023
  Dnr 2023-00609 2.9.1.1 Programområde 1
 12. K5 Marknadsföringssamarbete KFUM Borås Basket 2023
  Dnr 2023-00610 2.9.1.1 Programområde 1
 13. KU1 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2023
  Dnr 2023-00305 1.1.1.25 Programområde 1
 14. E1 Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2022 med anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås
  Dnr 2023-00694 1.2.3.3 Programområde 1
 15. E2 Budget 2024
  Dnr 2023-00038 1.2.4.1 Programområde 1
 16. E3 Flyktingmottagning 2024
  Dnr 2023-00620 3.4.4.1 Programområde 1
 17. SP1 Markanvisning bostäder ansökan Paradis 1:4 m.fl. - Vinkelvägen
  Dnr 2022-00957 3.1.1.2 Programområde 4
 18. SP2 Klargöra ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot invasiva arter (Budgetuppdrag 2021)
  Dnr 2021-00189 3.2.1.0 Programområde 4

Alternativa förslag

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023-10-23 PA M+KD ärende K1-K5.pdf Pdf, 410.1 kB. 410.1 kB 2023-10-23 09.01
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-10-23 09.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol