Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-11-06.pdf Pdf, 934 kB. 934 kB 2023-11-14 16.19
Kommunstyrelsens protokoll 2023-11-06 Bilagor.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2023-11-14 16.19

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-11-06 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2023-10-27 13.35
Kommunstyrelsen 2023-11-06 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 690.2 kB. 690.2 kB 2023-10-27 13.35
Kommunstyrelsen 2023-11-06 Handlingar.pdf Pdf, 71.8 MB. 71.8 MB 2023-11-02 12.03

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00743 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00744 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Bolagsombildning för renodling av elnätsverksamhet enligt ny lagstiftning
  Dnr 2023-00727 1.3.1.1 Programområde 1
 5. S1 Redovisning av inneliggande initiativärenden 2023
  Dnr 2023-00051 1.1.2.25 Programområde 1
 6. S2 Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner
  Dnr 2023-00045 1.1.1.1 Programområde 1
 7. KU1 Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Gunilla Christoffersson (KD) och Lisa Berglund (KD): Anordna en årlig hälsovecka
  Dnr 2022-00874 1.1.1.1 Programområde 2
 8. KU2 Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2023
  Dnr 2023-00628 3.7.2.0 Programområde 2
 9. KU3 Program för ett integrerat samhälle
  Dnr 2023-00654 1.1.2.1 Programområde 2
 10. M1 Markanvisning för del av Norrmalm 1:1, Borås
  Dnr 2023-00734 3.1.2.2 Programområde 4
 11. E1 Omförhandling av befintligt hyresavtal för adress Gustav-Adolfsgatan 8, Borås
  Dnr 2023-00641 2.6.1.2 Programområde 3
 12. E2 Nyförhyrning av Fabriksgatan 11
  Dnr 2023-00725 2.6.4.0 Programområde 3
 13. E3 Anslagsframställan för nybyggnation av Strandkullens förskola (fd. Badstrandsvägens förskola)
  Dnr 2023-00724 2.4.2.0 Programområde 3
 14. E4 Förvaltning av stiftelsekapital 2022 samt översyn av riktlinjer
  Dnr 2023-00600 2.4.2.0 Programområde 1
 15. E5 Ansökan om anläggningslån från Syrisk-Ortodoxa församlingen i Borås för byggnation av mötesplatser och allmänna samlingslokaler med tillhörande utrymmen
  Dnr 2023-00660 3.6.7.2 Programområde 2
 16. E6 Delårsrapport januari - augusti 2023
  Dnr 2023-00696 1.2.4.1 Programområde 1
 17. E7 Budget 2024
  Dnr 2023-00038 1.2.4.1 Programområde 1
 18. E8 Ökad kreditlimit Borås Stadshus AB 2023
  Dnr 2023-00768 1.3.1.1 Programområde 1
 19. E9 Svar på remiss: Förslag till nya kriterier för Gröna lån
  Dnr 2023-00731 1.1.2.1 Programområde 1
 20. SP1 Begäran om detaljplanuppdrag för Myrås, del av Myrås 1:1 m.fl, Flädergatan
  Dnr 2021-00375 3.1.1.0 Programområde 4
 21. SP2 Antagande av Program för parkering och Villkor för parkeringsköp samt lämna yttrande över Borås stads parkeringsregler
  Dnr 2021-00509 3.3.6.0 Programområde 4
 22. SP3 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Strategi för rutnätsstaden Borås
  Dnr 2022-00579 1.1.1.1 Programområde 4
 23. SP4 Yttrande på kompletterande samråd - Vindpark Våssberg
  Dnr 2021-00913 1.1.2.1 Programområde 4

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 424.9 kB. 424.9 kB 2023-11-06 12.40
E3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 63 kB. 63 kB 2023-11-06 12.40
E6 Alternativt förslag M KD SD.pdf Pdf, 236.5 kB. 236.5 kB 2023-11-06 12.40
KU3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 47 kB. 47 kB 2023-11-06 12.40
KU3 bilaga SD.pdf Pdf, 498.8 kB. 498.8 kB 2023-11-06 12.40
SP2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 80.6 kB. 80.6 kB 2023-11-06 12.40
SP2 Borås Stads program för parkering SD.pdf Pdf, 898.3 kB. 898.3 kB 2023-11-06 12.40
SP2 Villkor för parkeringsköp SD.pdf Pdf, 93.8 kB. 93.8 kB 2023-11-06 12.40
SP3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 55.2 kB. 55.2 kB 2023-11-06 12.40
SP4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 46.5 kB. 46.5 kB 2023-11-06 12.40
2023-10-24 M+KD Alt förslag E7-BUDGET 2024 Version till Kommunfullmäktige.docx Word, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-11-06 13.12
2023-11-06 KU1 - Alt förslag KD - Motion anordna en hälsovecka.docx Word, 59.5 kB. 59.5 kB 2023-11-06 13.12
2023-11-06 KU3 Alt förslag KD+M Program för integrerat samhälle.docx Word, 65.5 kB. 65.5 kB 2023-11-06 13.12
2023-11-06 SP2 Alt förslag KD - Antagande+av+Program+för+parkering+och+vilkor+för+parkeringsköp+mm,.docx Word, 54.4 kB. 54.4 kB 2023-11-06 13.12
2023-11-06 SP2 M Alt förslag Antagande av Program för parkering och vilkor för parkeringsköp mm,.docx Word, 49.5 kB. 49.5 kB 2023-11-06 13.12
2023-11-06 SP4 M+KD Alt förslag Yttrande vindpark Våssberg.docx Word, 86.1 kB. 86.1 kB 2023-11-06 13.12

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E3 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 411.7 kB. 411.7 kB 2023-11-06 12.41
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-11-06 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol