Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-12-18.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-12-21 14.47
Kommunstyrelsens protokoll 2023-12-18 Bilagor.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-12-21 14.47

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-12-18 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 36 MB. 36 MB 2023-12-08 10.17
Kommunstyrelsen 2023-12-18 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-12-08 10.17
Kommunstyrelsen 2023-12-18 Handlingar.pdf Pdf, 120.5 MB. 120.5 MB 2023-12-13 09.01

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00795 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00794 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Attestrutiner Kommunstyrelsen 2024
  Dnr 2023-00802 2.4.1.2 Programområde 1
 5. Kc2 Nämndbudget 2024 Kommunfullmäktige
  Dnr 2023-00830 1.2.4.1 Programområde 1
 6. Kc3 Nämndbudget 2024 Kommunstyrelsen
  Dnr 2023-00801 1.2.4.1 Programområde 1
 7. Kc4 Tillsättning av förvaltningschef Miljöförvaltningen
  Dnr 2023-00832 2.3.2.1 Programområde 1
 8. Kc5 Revidering av bolagsordningar för Nätkraft Borås
  Dnr 2023-00846 1.3.1.1 Programområde 1
 9. K1 Nya logotyper för Borås Stads simhallar
  Dnr 2023-00824 3.6.8.1 Programområde 1
 10. KU1 Svar på initiativärende: Red ut situationen om fristad för konstnärer
  Dnr 2023-00121 1.1.2.25 Programområde 3
 11. KU2 Svar på remiss: Samverkansavtal ungdomsmottagningen i Västra Götaland
  Dnr 2023-00652 3.7.3.0 Programområde 2
 12. KU3 Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Utred system för trygghetslarm i egen regi
  Dnr 2023-00434 1.1.1.1 Programområde 2
 13. M1 Svar på remiss: Förstudie nytt konstmuseum i Borås
  Dnr 2023-00691 3.6.1.0 Programområde 4
 14. E1 Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Viktigt steg för att sluta utbildningsklyftan
  Dnr 2023-00078 1.1.1.1 Programområde 3
 15. E2 Intern kontrollplan 2024 för de kommunala bolagen
  Dnr 2023-00726 1.2.3.2 Programområde 1
 16. E3 Budget 2024 för de kommunala bolagen
  Dnr 2023-00011 1.2.4.1 Programområde 1
 17. E4 Nytt avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2024-2027
  Dnr 2023-00784 2.3.1.1 Programområde 2
 18. E5 Svar på motion av Andreas Exner (SD), Anders Alftberg (SD), Björn Qvarnström (SD) och Kristian Silbvers (SD): Återvandring
  Dnr 2022-00580 1.1.1.1 Programområde 2
 19. SP1 Borås Stads riktlinjer för kulturmiljövården
  Dnr 2023-00655 1.1.2.1 Programområde 4
 20. SP2 Kollektivtrafik inför ny upphandling 2027
  Dnr 2023-00790 3.3.4.25 Programområde 4
 21. SP3 Färdbevis i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade
  Dnr 2023-00722 3.3.6.6 Programområde 4
 22. SP4 Planbesked för Sjömarken, Räveskalla 1:499 m.fl.
  Dnr 2023-00579 3.1.1.1 Programområde 4
 23. SP5 Granskningsyttrande av Tranemo kommuns översiktsplan
  Dnr 2022-00626 1.1.2.1 Programområde 4
 24. CKS1 Svar på remiss: Promemorian Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor (Ds 2023:18)
  Dnr 2023-00739 1.1.2.25 Programområde 2
 25. CKS2 Svar på remiss: Betänkandet Åtgärder för tryggare bostadsområden (SOU 2023:57) och promemorian Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor (Ds 2023:18)
  Dnr 2023-00739 1.1.2.25 Programområde 2
 26. Ki1 Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Ställ krav på lärlings- och APL-platser vid upphandling och markanvisning
  Dnr 2023-00178 1.1.1.1 Programområde 3
 27. MK1 Förlängning klimatkompensationsmedel: Batterilager på Fredriksborgsskolan i Gässlösa
  Dnr 2023-00796 3.2.1.0 Programområde 2

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS231218 E1 Alt förslag V Svar på motion Viktigt steg för att sluta utbildningsklyftan.docx Word, 50.5 kB. 50.5 kB 2023-12-18 13.10
KS231218 KC3 Alt förslag V Nämndsbudget 2024.docx Word, 49.7 kB. 49.7 kB 2023-12-18 13.10
KS231218 Ki3 Alt förslag V Svar på motion Ställ krav på lärlings- och APL-platser.docx Word, 49.7 kB. 49.7 kB 2023-12-18 13.10
KS231218 KU1 Alt förslag V Svar på initiativärende Red ut situationen om fristad för konstnärer.docx Word, 49.9 kB. 49.9 kB 2023-12-18 13.10
KS231218 KU3 Alt förslag V Svar på motion Utred trygghetslarm i egen regi.docx Word, 50 kB. 50 kB 2023-12-18 13.10
KS231218 SP2 Alt förslag V Kollektivtrafik inför ny upphandling 2027.docx Word, 81.6 kB. 81.6 kB 2023-12-18 13.10
E3 Alternativt förslag KD SD.pdf Pdf, 76.8 kB. 76.8 kB 2023-12-18 13.34
E5 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 51.6 kB. 51.6 kB 2023-12-18 13.34
MK1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 94.8 kB. 94.8 kB 2023-12-18 13.34
SP4 Alternativt förslag SD KD.pdf Pdf, 76.4 kB. 76.4 kB 2023-12-18 13.34
2023-12-18 CKS2 Alt förslag M+SD+KD Svar på remiss Åtgärder för tryggare bostadsområden (SOU 202357).docx Word, 66.2 kB. 66.2 kB 2023-12-18 13.45
2023-12-18 E3 Alt förslag M - Budget 2024 för de kommunala bolagen.1.docx Word, 49.9 kB. 49.9 kB 2023-12-18 13.45
2023-12-18 E5 Alt förslag M+KD - Svar på motion Återvandring.docx Word, 87.4 kB. 87.4 kB 2023-12-18 13.45
2023-12-18 Ki1 Alt förslag SD+M+KD Svar på motiom Ställ krav på lärlings- och APL-platser vid upphandling och markanvisning.docx Word, 62.3 kB. 62.3 kB 2023-12-18 13.46
2023-12-18 M1 Alt förslag KD Förstudie nytt konstmuseum i Borås.docx Word, 58.8 kB. 58.8 kB 2023-12-18 13.46
2023-12-18 M1 Alt förslag M+SD Remiss Förstudie nytt konstmuseum i Borås.docx Word, 61.1 kB. 61.1 kB 2023-12-18 13.46
2023-12-18 SP1 Alt förslag M+SD+KD - Borås Stads riktlinjer för kulturmiljövården.docx Word, 62.6 kB. 62.6 kB 2023-12-18 13.46
2023-12-18 SP2 Alt förslag KD+M+SD Kollektivtrafik inför ny upphandling 2027.docx Word, 66.3 kB. 66.3 kB 2023-12-18 13.46
2023-12-18 SP4 Alt förslag M Planbesked för Räveskalla 1499 m fl.docx Word, 48.3 kB. 48.3 kB 2023-12-18 13.46

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KC3 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 329.8 kB. 329.8 kB 2023-12-18 13.35
2023-12-18 Kc3 PA M+KD - Nämndbudget 2024 Kommunstyrelsen.docx Word, 56.8 kB. 56.8 kB 2023-12-18 13.46

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023-12-18 Initiativärende KD-M-SD Fler hotellrum.docx Word, 40.2 kB. 40.2 kB 2023-12-14 10.12
2023-12-18 Initiativärende SD-M-KD Stärk det lokala brottsförebyggande arbetet.pdf Pdf, 142.4 kB. 142.4 kB 2023-12-14 10.12
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-12-18 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol