Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2017-02-20 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2017-02-20 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2017-02-20 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2017-02-20 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2017-02-20 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Redovisning av inkomna synpunkter 2016
  • Årsredovisning 2016
  • Internkontroll 2016
  • Intern kontrollplan 2017
  • Svar på uppdrag i den ungdomspolitiska planen
  • Inriktningsbeslut om ekonomiskt bidrag till Västra Götalands idrottsförbund/SISU samt IF Elfsborg
  • Hemställan om förhyrning av fastighet

Senast ändrad: 2017-02-24 13.29

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2017-02-20 17.00

g q n C