Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2017-03-28 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2017-03-28 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2017-03-28 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2017-03-28 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2017-03-28 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden
  • Budgetuppföljning efter februari 2017
  • Plan för lika rättigheter och möjligheter 2016
  • Arbetslivsförvaltningens personalbokslut 2016
  • Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018
  • Miljöpolicy för Borås stad och Borås stads miljömål 2017-2020

Senast ändrad: 2017-03-31 14.28

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2017-03-28 17.00

g q n C