Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2017-04-18 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2017-04-18 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2017-04-18 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2017-04-18 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2017-04-18 handlingarPDF

Beslutsärenden

 • Budgetuppföljning efter mars 2017
 • Program för ett integrerat samhälle
 • Attest- och utanordningsrätt
 • Kvittering av utbetalningskort/värdeavi och postväxlar m.m.
 • Fullmakt att företräda Arbetslivsnämnden i domstolar m.m.
 • Delegationsordning för Arbetslivsnämnden
 • Hemställan om förhyrning av fastighet
 • Yttrande stadsrevisionens rapport hemlöshet och boendelösningar
  i Borås Stad
 • Remiss Ny översiktsplan

Senast ändrad: 2017-04-24 14.27

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-04-11] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2017-04-18 17.00

g q n C