Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2017-05-15 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2017-05-15 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2017-05-15 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2017-05-15 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2017-05-15 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter april 2017, tertial 1
  • Remiss Borås Stads Program mot hemlöshet
  • Motion: Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun
  • Uppdrag som inte ingår i budget Kulturkompetens.nu
  • Delegationsordning för Arbetslivsnämnden

Senast ändrad: 2017-06-01 09.26

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2017-05-15 17.00

g q n C