Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2017-05-15 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2017-05-15 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2017-05-15 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter april 2017, tertial 1
  • Remiss Borås Stads Program mot hemlöshet
  • Motion: Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun
  • Uppdrag som inte ingår i budget Kulturkompetens.nu
  • Delegationsordning för Arbetslivsnämnden

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2017-05-15 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol