Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2017-06-20 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2017-06-20 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2017-06-20 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2017-06-20 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2017-06-20 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter maj 2017
  • Remiss: Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld
  • Strategi för Vision e-hälsa 2025 i Borås Stad
  • Uppdrag som inte ingår i budget Kulturkompetens.nu
  • Kompetensförsörjningsplan
  • Ansökan från Makedonska förening, 50-årsjubileum
  • Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och donationsfonder våren 2017

Senast ändrad: 2017-08-07 09.29

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2017-06-20 17.00

g q n C