Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2017-08-22 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2017-08-22 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2017-08-22 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2017-08-22 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2017-08-22 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter juli 2017
  • Budget 2018:1
  • IOP (idéburet offentligt partnerskap) med det sociala företaget Guldkanten
  • Plan vid samhällsstörningar och extra ordinära händelser  

Senast ändrad: 2017-08-25 13.01

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2017-08-22 17.00

g q n C