Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2017-09-18 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2017-09-18 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2017-09-18 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2017-09-18 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2017-09-18 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter augusti 2017, tertial 2
  • Miljömålsuppföljning tertial 2, 2017
  • Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2017
  • Servering av alkohol vid Finlands självständighetsdag 6 december
  • Resandefolkets dag
  • Hyresgaranti
  • Remiss: Motion - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Remiss; Motion: Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet - gör Borås till MR-stad
  • Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärendehanteringssystemet Ciceron 

Senast ändrad: 2017-09-26 13.32

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2017-09-18 17.00

g q n C