Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2017-10-31 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2017-10-31 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2017-10-31 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2017-10-31 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2017-10-31 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter september 2017
  • Remiss: Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare
  • Riktlinjer försörjningsstöd för att underlätta situationen för barn i ekonomiskt utsatta familjer

Senast ändrad: 2017-11-06 12.58

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2017-10-31 17.00

g q n C