Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2017-11-28 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2017-11-28 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2017-11-28 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2017-11-28 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2017-11-28 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Remiss Yttrande över Kommunikationspolicy för Borås stads nämnder och bolag
  • Budgetuppföljning efter oktober 2017
  • Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2018
  • Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och donationsfonder hösten 2017
  • Sekretessärende Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Lex Sarah

Senast ändrad: 2017-12-20 15.39

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2017-11-28 17.00

g q n C