Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2017-12-12 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2017-12-12 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2017-12-12 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2017-12-12 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2017-12-12 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Högskoleutbildning för personer med intellektuella funktionsvariationer
  • Ansökan om ekonomiskt bidrag till Stiftelsen Vitryssland 2018
  • Budgetuppföljning efter november 2017
  • Budget 2018:2
  • Lokalresursplan 2019 -2021
  • Remiss Utställning av översiktsplan för Borås 

Senast ändrad: 2017-12-20 15.41

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2017-12-12 17.00

g q n C